Planinarski savez Srbije

SASTANAK PREDSEDNIKA PSS SA PREDSTAVNICIMA OSNOVNIH PLANINARSKIH ORGANIZACIJA

OSNOVNIM PLANINARSKIM ORGANIZACIJAMA PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE
Predsednicima klubova

U sklopu aktivnosti, koje se organizuju u okviru „Dana planinara Srbije„, koji se održavaju od 15. do 17. juna 2018, u Lipovcu kod Aleksinca, organizuje se sastanak predsednika i predstavnika osnovnih planinarskih organizacija.
Sastanak će se održati u nedelju 17. juna 2018. godine sa početkom u 08:15 časova u prostorijama Ustanove za odmor i rekreaciju dece „Lipovac„ u Lipovcu, kod Aleksinca.
Za ovaj sastanak predlažem sledeći

Dnevni red

1. Aktuelna situacija u Planinarskom savezu Srbije
2. Razno

Poziv možete pogledati ovde.

Beograd, 7.6.2018. Predsednik PSS
Iso Planić