Planinarski savez Srbije

Saopštenje članovima Planinarskog saveza Srbije u vezi sa učešćem u takmičenjima koje organizuje savez

Poštovane članice i članovi Planinarskog saveza Srbije,

Želimo vas obavestiti o važnim aspektima u vezi sa učešćem u sportskim takmičenjima koja organizuje naš savez. Planinarstvo se u Republici Srbiji, prema odredbama Zakona o sportu RS, smatra granom sporta, a Planinarski savez Srbije je nadležni nacionalni granski savez za tu oblast.

Prema važećem zakonodavstvu, nadležni nacionalni granski sportski savez, kao što je naš, ima zadatak uređivanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u određenoj grani sporta putem sportskih pravila. Ova pravila su precizno definisana u Pravilnicima Planinarskog saveza Srbije, a njihovo poštovanje ključno je za sve članove koji se bave planinarstvom.

Velika većina naših članova uživa u planinarenju kao rekreativnoj aktivnosti, pružajući sebi priliku za fizičku aktivnost, očuvanje zdravlja i uživanje u prirodi. Međutim, za one koji teže sportskim rezultatima na takmičenjima, važno je naglasiti da je obavezno pridržavanje takmičarskih pravila i Zakona o sportu RS.

Sportsko takmičenje, kako ga definiše Zakon, predstavlja sportsku priredbu koja se odvija prema unapred utvrđenim i poznatim pravilima. Ova pravila mogu se odnositi na opšte norme u okviru određene grane sporta ili biti specifična za pojedinačnu sportsku priredbu. Cilj takmičenja može biti postizanje pobede nad protivnicima (planinarska orijentacija, planinsko trčanje i treking, drajtuling i penjanje na ledu…) ili ostvarivanje izvesnog unapred određenog sportskog rezultata (alpinizam, visokogorstvo i sportsko penjanje na prirodnim stenama).

Vas kao članove Planinarskog saveza Srbije podsećamo da se planinarstvom možete baviti na dva načina – rekreativno, radi ličnog zadovoljstva, ili takmičarski, s ciljem postizanja određenih sportskih rezultata. Učešće u takmičenjima koje organizuje naš savez je potpuno dobrovoljno, te svako može samostalno odlučiti o svom učešću.

Pozivamo vas da se informišete o sportskim pravilima koja su detaljno opisana u Pravilnicima Planinarskog saveza Srbije ili u svojim Osnovnim planinarskim organizacijama – klubovima, kako biste bili potpuno upućeni u uslove i norme koje važe za takmičenja.

Želimo izraziti podršku svim našim članovima bez obzira na to koji vid planinarenja odabrali. Bilo da se posvetite rekreativnom planinarenju ili težite sportskim dostignućima, vaš entuzijazam i predanost doprinose zajedničkom cilju očuvanja i promocije planinarenja u Srbiji.

Sa planinarskim pozdravom,
Takmičarska komisija Planinarskog saveza Srbije.