Planinarski savez Srbije

REPUBLIČKI PLANINARSKI KAMP ZA MLADE ,,RASTIŠTE – TARA 2023“

Komisija za rad sa mladima Planinarskog saveza Srbije, u periodu od 24. do 30. jula 2023. godine, u planinarskom domu ,,RASTIŠTE“ na Tari, organizuje

Republički kamp za mlade planinare

24.-30. jul 2023.

Kamp je edukativnog karaktera i biće realizovan kroz teorijska predavanja, radionice i igru. Cilj je da mlade podstakne na uključivanje u rad klubova i aktivizam u klubovima, dodatno ih edukuje o planinarstvu i poveže na nivou cele Srbije.

Program kampa

 • Kamp počinje 24. 7. 2023. godine u 12 časova do kada svi učesnici treba da budu na Tari u planinarskom domu RASTIŠTE.
 • Tokom 6 dana obuke, polaznici će teorijski, praktično, kroz igru i druženje proći kroz tematiku planinrenja i važne oblasti kao što su: planinarski sport, oprema, opasnisti u planini, osnove orijentacije, prva pomoć, kretanje grupe, pravila ponašanja u prirodi, topografija, zaštita prirode…
 • U okviru kampa predviđeno je niz izleta i različitih obilazaka Tare.
 • Završetak kampa planiran je za 30. 7. 2023. godine uz dodelu diploma zahvalnica i poklona najuspešnijim polaznicima.
 • Program kampa se završava ručkom, oko 14 časova, posle čega se kreće kući.
 • Učesnici koji u svojim klubovima nisu prošli osnovnu planinarsku obuku, dobiće uverenja PSS o završenoj ovoj obuci.
 • Na kampu će za sve polaznike biti obezbeđena adekvatna medicinska briga od strane stručnih lica.

Uslovi i kriterijumi učešća i odabira kandidata

 • Kamp je namenjen mladima starosti od 7 do 17 godina. Poželjno je da imaju prethodno planinarsko iskustvo, a obavezno da su članovi Osnovne planinarske organizacije, učlanjene u Planinarski savez.
 • Prijavu dece vrše isključivo klubovi, tj. ovlašćena lica klubova (OPO) na obrascu koji dolazi uz ovaj poziv.
 • U skladu sa kapacitetom planinarskog doma, ukupan broj polaznika je ograničen. U slučaju prijave većeg broja od predviđenog, komisija će izvršiti odabir kandidata i napraviti rang listu prema kriterijumima koji se odnose na broj prijavljenih učesnika po klubu (ideja je da na kampu prisustvuju mladi iz što većeg broja klubova), a uzimaće se u obzir i planinarski staž kandidata u osnovnim planinarskim organizacijama (klubovima).

Cena i način plaćanja

 • Cena učešća na kampu iznosi 23.500 dinara .
 • Plaćanje se može vršiti u više rata, pod uslovom da se kompletan iznos uplati do početka kampa. Instrukcije o načinu plaćanja, kandidati će dobiti po objavljivanju rang liste učesnika. Preporuka je da klubovi (osnovne planinarske organizacije) snose troškove za svoje članove u skladu sa njihovim zaslugama i angažovanjem.
 • U cenu ulaze troškovi smeštaja, ishrane na bazi tri obroka dnevno, osiguranja, potrošnog materijala i opreme i ostali organizacioni troškovi.
 • Prevoz do Tare i planinarskog doma Rastište, svaki klub (pojedinac) organizuje samostalno (Komisija za rad sa mladima stoji na raspolaganju oko saveta i predloga).
 • Svaki učesnik kampa dobija majicu, bedž, dnevnik kampa…

Potrebna dokumentacija

Za prijavu:

 • Prijava za učešće na kampu – potpisano i skenirano – možete preuzeti ovde.
 • Saglasnost roditelja/staratelja – potpisano i skenirano  – možete preuzeti ovde.
 • Fotografija deteta (digitalna, fotografisana telefonom)
 • Fotografija planinarske knjižice – obostrano (digitalna, fotografisana telefonom)
 • Zdravstveni list deteta – poneti na kamp, ne treba da se šalje – popunjen od strane lekara opšte prakse, ne stariji od 10 dana pre početka kampa (možete preuzeti ovde. – odštampati i popuniti)

Ostale napomene

 • Precizna lokacija doma i informacije o potrebnoj opremi i stvarima potrebnim za boravak na kampu biće dostavljene naknadno.
 • Fotografije sa prethodnog kampa možete pronaći na zvaničnoj facebook stranici Planinarskog saveza Srbije
 • Na kampu će biti angažovani instruktori delegirani od strane Planinarskog saveza Srbije koji imaju iskustva u pedagoškom radu i različitim vidovima planinarskih obuka.
 • Kompletne prijave slati najkasnije do 18. juna 2023. na mejl adresu mladi@pss.rs

Organizator kampa

Planinarski savez Srbije – Komisija za rad sa mladima

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Boško Mihailović 060/015-11-22