Planinarski savez Srbije

Republički kamp za mlade „Sopotnica 2020“

Komisija za rad sa mladima PSS u periodu od 24.07. do 30.07.2020. u planinarskom domu ”Sopotnica” – nacionalnom centru za obuku vodiča, nadomak Prijepolja, organizuje Republički kamp za mlade planinare. Kamp je edukativnog karaktera i biće realizovan kroz teoretska predavanja, radionice i igru. Cilj je da mlade podstakne na uključivanje u rad klubova i aktivizam u klubovima, dodatno ih edukuje o planinrstvu i poveže na nivou cele Srbije.

Program kampa

Kamp počinje 24.07.2020. u 12:00 časova, do kada svi učesnici treba da budu u planinarskom domu ”Sopotnica”.
Tokom 7 dana obuke, polaznici će teoretski, praktično i kroz igru proći kroz oblasti planinarstva kao što su:
Planinarski sport, oprema, opasnosti u planini, prva pomoć, kretanje grupe, pravila ponašanja u planini, zaštita prirode, topografija, orijantacija, GPS, istorija…
U okviru kampa predviđena je i poseta manastira Mileševa i upoznavanje sa gradom Prijepolje.
Završetak je planiran za 30.07.2020.god kada će biti uz dodelu diploma.
Učesnici koji u svojim klubovima nisu prošli Osnovnu planinarsku obuku, dobiće uverenja PSS o završenoj obuci.

Uslovi učešća

Kamp je namenjen mladima starosti od 9 do 17 godina. Poželjno je da polaznici imaju prethodno planinarsko iskustvo, a obavezno je da budu članovi Osnovne planinarske organizacije (OPO) učlanjene u PSS.
Prijavu dece na kamp vrše isključivo klubovi, tj. ovlašćena lica OPO, na obrascu u prilogu ovog poziva.

Cena, način plaćanja i struktura cene

Cena učešća na kampu iznosi 15 500 dinara.
Plaćanje se može izvršiti u više rata, pod uslovom da se do početka kampa uplati 100% navedene sume.

Instrukcije o načinu plaćanja, kandidati će dobiti po objavljivanju rang liste učesnika.

Preporuka je da klubovi snose deo troškova svojim članovima u skladu sa zaslugama.
U cenu ulaze troškovi noćenja i ishrane i osiguranja za vreme boravka u kampu, oprema i materijal za realizacuju aktivnosti, prevoz tokom posete Prijepolju.
Svaki učenik kampa dobija majicu, bedž, dnevnik kamp, kompas…

Komisija za rad sa mladima će snositi deo troškova vezan za instruktore.

Potrebna dokumentacija

Za prijavu:

Prijava za učešće na kampu – potpisano i skenirano.
Saglasnost roditelja / zakonskog staratelja – potpisano i skenirano.

Fotografija deteta (digitalna fotografija, slikana telefonom).
Fotografija planinarske kartice (obostrano, slikana telefonom).

Preuzmi prijavni formular i saglasnost roditelja:

KAMP 2020 Пијава.docx

KAMP 2020 Пијава.pdf

Poneti sa sobom u kamp:

Zdravstveni list deteta (isti kao u slučaju odlaska na rekreativnu nastavu s školom) popunjen od lekara opšte prakse ne stariji od 10 dana pre početka kampa (u prilogu) – doneti na lice mesta.

Kriterijumi za izbor učesnika

U skladu sa kapacitetom planinarskog doma, ukupan broj polaznika kampa je ograničen.
U slučaju većeg broja prijavljenih od predviđenog, Komisija će izvršiti odabir kandidata i napraviti rang listu:

Broj prijavljenih po klubu – poštovaće se princip zastupljenosti više klubova.
Ostvareni rezultati na takmičenjima, učešće na akcijama kluba i aktivizam.
Dužina članstva u Planinarskoj organizaciji.

Ostale napomene

Instruktori na kampu:

Andrea Štraka, Operativni trener planinarstva, vodič 3. kategorije
Andrej Ivošev, Operativni trener planinarstva, vodič 2. kategorije
Slaviša Ivanović, Operativni trener planinarstva, vodič 1B. kategorije
Goran Savić, vodič 3. kategorije, nastavnik geografije
Boško Mihajlović, pripadnik GSS Srbije,
Dejan Tomić, Operativni trener planinarstva, vodič 2. kategorije

Prijave slati na oba mejla istovremeno: office@pss.rs i mladi@pss.rs

Organizator i pokrovitelj kampa: Komisija za rad sa mladima PSS

* U slučaju promena vezanih za ovaj poziv, kao i informacije bitne za učesnike i ostale zainteresovane, Komisija će informacije objaviti na sajtu saveza www.pss.rs i zvaničnom fejsbuk događaju na linku: https://www.facebook.com/events/3017775824941985/