Planinarski savez Srbije

Republički kamp za mlade “Sopotnica 2021”

Komisija za rad sa mladima PSS u periodu od 24.07. do 30.07.2021. u planinarskom domu ”Sopotnica” – nacionalnom centru za obuku vodiča, nadomak Prijepolja, organizuje Republički kamp za mlade planinare. Kamp je edukativnog karaktera i biće realizovan kroz teoretska predavanja, radionice i igru. Cilj je da mlade podstakne na uključivanje u rad klubova i aktivizam u klubovima, dodatno ih edukuje o planinrstvu i poveže na nivou cele Srbije.

Kamp za mlade

Program kampa

Kamp počinje 24.07.2021. (subota) u 12:00 časova, do kada svi učesnici treba da budu u planinarskom domu ”Sopotnica”.
Tokom 7 dana obuke, polaznici će teoretski, praktično i kroz igru proći kroz oblasti planinarstva kao što su:
Planinarski sport, oprema, opasnosti u planini, prva pomoć, kretanje grupe, pravila ponašanja u planini, zaštita prirode, topografija, orijantacija, GPS, istorija…
U okviru kampa predviđena je i poseta manastira Mileševa i upoznavanje sa gradom Prijepolje.
Završetak je planiran za 30.07.2021.god kada će biti uz dodelu diploma.
Učesnici koji u svojim klubovima nisu prošli Osnovnu planinarsku obuku, dobiće uverenja PSS o završenoj obuci.

Uslovi učešća

Kamp je namenjen mladima starosti od 9 do 17 godina. Poželjno je da polaznici imaju prethodno planinarsko iskustvo, a obavezno je da budu članovi Osnovne planinarske organizacije (OPO) učlanjene u PSS.
Prijavu dece na kamp vrše isključivo klubovi, tj. ovlašćena lica OPO, na obrascu u prilogu ovog poziva.

Cena, način plaćanja i struktura cene

Cena učešća na kampu iznosi 18 500 dinara.
Plaćanje se može izvršiti u više rata, pod uslovom da se do početka kampa uplati 100% navedene sume.

Instrukcije o načinu plaćanja, kandidati će dobiti po objavljivanju rang liste učesnika.

Preporuka je da klubovi snose deo troškova svojim članovima u skladu sa zaslugama.
U cenu ulaze troškovi noćenja, ishrane i osiguranja za vreme boravka u kampu, oprema i materijal za realizacuju aktivnosti, prevoz tokom posete Prijepolju, ostale organizacione troškove.
Svaki učenik kampa dobija majicu, bedž, dnevnik kamp, kompas…

Potrebna dokumentacija

Za prijavu:

Prijava za učešće na kampu – potpisano i skenirano.
Saglasnost roditelja / zakonskog staratelja – potpisano i skenirano.

Fotografija deteta (digitalna fotografija, slikana telefonom).
Fotografija planinarske kartice (obostrano, slikana telefonom).

Preuzmi prijavni formular i saglasnost roditelja:

KAMP 2021 Пијава.docx

KAMP 2021 Пијава.pdf

Napomena: za one koji su prošle godine poslali dokumentaciju, prihvatiće se prijava i bez slanja nove dokumentacije, ukoliko žele i ove godine da učestvuju.

Poneti sa sobom u kamp:

Zdravstveni list deteta (isti kao u slučaju odlaska na rekreativnu nastavu s školom) popunjen od lekara opšte prakse ne stariji od 10 dana pre početka kampa – doneti na lice mesta.

Kriterijumi za izbor učesnika

U skladu sa kapacitetom planinarskog doma, ukupan broj polaznika kampa je ograničen.
U slučaju većeg broja prijavljenih od predviđenog, Komisija će izvršiti odabir kandidata i napraviti rang listu:

Broj prijavljenih po klubu – poštovaće se princip zastupljenosti više klubova.
Ostvareni rezultati na takmičenjima, učešće na akcijama kluba i aktivizam.
Dužina članstva u Planinarskoj organizaciji.

Ostale napomene

Prijave slati na oba mejla istovremeno: office@pss.rs i mladi@pss.rs

Organizator i pokrovitelj kampa: Komisija za rad sa mladima PSS

default