Planinarski savez Srbije

REPUBLIČKE AKCIJE ZA MLADE 2020.- KONKURS

Komisija za rad sa mladima poziva klubove i društva na konkurs za organizaciju republičkih akcija za mlade. Broj sufinansiranih akcija biće najviše 4.

Ciljevi akcija su:

• Okupljanje i druženje većeg broja mladih planinara, iz svih planinarskih organizacija iz Srbije na zajedničkim akcijama.
• Okupljanje, druženje i razmena iskustava planinara-vodiča koji su zaduženi za rad sa mladim planinarima u svojim organizacijama.
• Omasovljenje planinarskog pokreta kroz rad sa mladima.

Uslove, način prijave i prijavni obrazac možete pronaći u konkursu.

Rok za slanje prijava je 20.04.2019. godine.

Komisija za rad sa mladima PSS