Planinarski savez Srbije

RA „27. Zimski uspon na Trem“

Prema kalendaru akcija PS Srbije Planinarski klub “Železničar” iz Niša Vas poziva na Republićku akciju:

„27. Zimski uspon na Trem“

25.02.2023. godine

Trem

PROGRAM AKCIJE:

Subota 25.02.2023. godine

 • Do 7:00 – prijava učesnika u Štabu akcije akcije“ u objektu „Staro kupatilo“ u centru Donjeg Dušnika.
 • 7:00 – otvaranje akcije i polazak prve grupe
 • 8:00 – polazak druge grupe
 • 12:00 – očekivani izlazak prve grupe na vrh Trem (1810 mnv)
 • 17:00 – povratak u Donji Dušnik
 • 18:00 – zatvaranje akcije

OPIS STAZE:

Otvaranje i start akcije je u parku ispred, u 07:00 časova. Po otvaranju kreće prva grupa vodiča na stazu. U skladu sa merama bezbednosti, preporuka organizatora je da svaki učesnik ili grupa učesnika krene na stazu odmah po prijavljivanju, a nakasnije do 08:00 časova kada kreće druga grupa vodiča.

Staza ide kroz selo Gornji Dušnik, preko prevoja Devojački grob (1311 mnv), grebenom Suve planine do vrha Trem (1810 mnv).

 • Ukupna dužina staze je 20 km sa visinskom razlikom od 1400 mnv u usponu i isto toliko u silasku i spada u zahtevne.
 • Nije preporučljiva planinarima sa slabijom fizičkom kondicijom.

OPREMA:

Oprema – adekvatna obuća i garderoba prilagođena vremenskim uslovima za zimski uspon (kamašne, kape, vodonepropusna obuća i odeća…); poneti rezervnu garderobu. Poželjni su planinarski štapovi.

OBAVEZE VOĐE GRUPA I VODIČA KOJI DOVODE SVOJE GRUPE:

 • Da organizatoru predaju overen spisak učesnika na propisanom obrascu br.1;
 • Da svi učesnici imaju važeće zdravstvene knjižice i planinarske knjižice sa plaćenom članarinom za tekuću godinu;
 • Da učesnici budu zdravi, odgovarajuće psihofizičke kondicije, da mogu da pešače prema datom programu i da imaju odgovarajuću odeću, obuću i opremu;
 • Vođe i vodiči grupa planinara su odgovorni za svoje grupe.

Za planinare koji ne dolaze organizovano sa vođom ili vodičem grupe, obavezno je prijavljivanje učešća u Štabu akcije u Donjem Dušniku.

NAPOMENA:

 • Svi učesnici učestvuju na sopstvenu odgovornost i potrebno je da su u odgovarajućoj fizičkoj kondiciji.
 • Od učesnika očekujemo maksimalnu odgovornost prema sebi i ostalim učesnicima akcije, a od vođa grupa i vodiča da brinu o svojim članovima i na taj način pomognu organizatoru.
 • Molimo učesnike da u potpunosti poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.
 • Svaki učesnik je dužan da se pridržava mera zaštite, planinarske etike, uputstava organizatora, važećih pravilnika i da bude ekološki savestan
 • Molimo vas da ne bacate otpatke od hrane, konzerve, plastične kese i boce i sl. Sačuvajmo prirodu od zagađenja.
 • Da svi učesnici imaju overene zdravstvene i planinarske kartice.
 • Učešće maloletnih osoba, mlađih od 16 godina moguće je isključivo uz prisustvno roditelja ili staratelja.
 • Učešće maloletnih osoba, mlađih od 14 godina može biti izvedeno samo na delu staze do Devojačkog groba uz prisustvno roditelja ili staratelja.
 • Prilikom kretanja grebenom Suve planine, najstrože je zabranjeno približavanje ivici grebena, zbog postojanja „streha“ i opasnosti od pada.
 • U 12 časova staza se na Devojačkom grobu zatvara i tada začelje kreće dalje ka vrhu.
 • Organizator zadržava pravo da u slučaju vremenskih neprilika ili više sile otkaže uspon.
 • Organizator nije odgovoran za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon organizovanog polaska (ili polazaka), kao ni za učesnike koji odaberu drugi pravac kretanja od predviđenog. Svi učesnici akcije to čine na sopstvenu odgovornost.

SMEŠTAJ:

 • Donji Dušnik:
  1. sobe za prenoćište 063/403537 – Mirko Trem
  2. kategorisane sobe u privatnoj kući 063/8459768 Slađica
  3. kategorisane sobe u privatnoj kući 064/8313112 Dušan.
 • Niška Banja:
  1. https://www.381info.com/pretraga?rec=APARTMANI+NI%C5%A0KA+BANJAj
  2. www.sobe-smestaj.com/smestaj-u-niska-banja.html
  3. www.booking.com
 • Niš:
  Hotel „Nis City View“ – 060/4889212

PRIJAVA I INFORMACIJE:

 • Svetozar Dimitrijević 060/1476212
 • Jelena Cvetković 064/8330003
 • E-pošta PK „Železničar“ Niš: pkzeleznicarnis@gmail.com – obrazac br.1;