Planinarski savez Srbije

Protokol o načinu postupanja takmičara

U skladu sa Pravilnikom o radu Takmičarske komisije Planinarskog saveza Srbije, Takmičarska komisija PSS na sednici održanoj 15.09.2022. godine, donosi sledeći

Protokol

O načinu postupanja takmičara tokom, nakon završetka zvaničnih takmičenja PSS i tokom ceremonije dodele nagrada i priznanja za ostvareni uspeh.

● Svaki takmičar koji ostvari plasman na zvaničnom takmičenju PSS koji podrazumeva učešće na ceremoniji dodele nagrada i priznanja dužan je da
prisustvuje istoj.
● Svi takmičari koji učestvuju na zvaničnom takmičenju PSS dužni su da u svakom trenutku takmičenja budu prikladno odeveni, u gornjem i donjem delu sportske opreme,
● Svaki takmičar koji je svojim plasmanom ostvario pravo na dodelu nagrada i priznanja na pobedničkom postolju dužan je da na postolje izađe prikladno odeven u gonjem i donjem delu sportske opreme,
● Nije dozvoljen izlazak na pobedničko postolje u ime drugog takmičara koji se nije pojavio na ceremoniji dodele nagrada i priznanja.
● Svako nepridržavanje navedenih stavki Protokola povlači disciplinsku odgovornost u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti PSS.

Za poštovanje primene ovog Protokola zaduženi su delegat i glavni sudija takmičenja koji su dužni da ovakve prekršaje unesu u Zapisnik sa takmičenja i podnesu prijavu Disciplinskom sudiji PSS (obrazac 09).

Neizlaskom na pobedničko postolje takmičar gubi pravo na nagrade koje mu slede od sponzora i organizatora.

Sportski direktor
Planinarskog saveza Srbije

Andrej Ivošev