Planinarski savez Srbije

Procedura higijensko-epidimioloških mera tokom takmičenja- komisija za planinsko trčanje

Procedura higijensko-epidemioloških mera tokom održavanja sportskih takmičenja/manifestacija na
otvorenom u periodu pandemije korona virusa koja organizuje Komisija za planinsko trčanje PSS

Na osnovu:

Komisija za planinsko trčanje PSS upoznaje sve učesnike sa pravilima ponašanja i obaveznom
procedurom primene higijensko-epidemioloških mera tokom održavanja sportskih takmičenja:

  1. Svaki učesnik potpisuje izjavu kojom izjavljuje da u periodu pod 10 dana pre početka trke nije bio u svesnom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđen COVID -19. Maloletnim takmičarima izjavu potpisuje roditelj ili staratelj. Izjavu moežte preuzeti OVDE.
  2.  Svim učesnicima se meri telesna temperatura (kod povišene temperatura sledi procedura iz tačke 5)
  3. Na ulazima, pultovima za evidenciju prisustva (samo predstavnici ekipa), kao i na drugim ključnim pozicijama za organizaciju takmičenja, biće postavljeni dozatori sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korišćenje na koži;
  4. Obezbediti bezbednu fizičku distancu između svih učesnika kao i nošenje zaštitnih maski takmičara pre početka takmičenja i prilikom ceremonije proglašenja pobednika;
  5. U slučaju sumnje da neko od takmičara ili pratećeg osoblja ima simptome bolesti COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), organizator ove sportske aktivnosti je dužan da nakon uzimanja osnovnih podataka za identifikaciju, uz obavezno nošenje maske i rukavica, bez odlaganja takvo lice uputi na nadležni dom zdravlja – COVID ambulantu, bez daljeg zadržavanja na mestu pripreme/održavanja takmičenja;
  6. Na kontrolnim i okrepnim punktovima postaviti dezinfekciona sredstva a lica koja rade na njima su u obavezi da nose zaštitne maske i zaštitne rukavice. Okrepa se mora služiti na epidemiološki bezbedan način;
  7. Postaviti kese za bezbedno uklanjanje otpada na svim potrebnim mestima (start i kontrolne tačke);
  8. Ukoliko se vrše usluge služenja hrane i pića moraju se sprovoditi prema preporukama koje se odnose na
    rad ugostiteljskih objekata. Uz poštovanje navedenih preventivnih mera, neophodno je sačuvati svest o postojanju rizika od prenošenja virusa, pa je u tom smislu nerizično ponašanje učesnika i ostalih prisutnih na sportskim manifestacijama i van njih, presudno za prevenciju i sprečavanje širenja obolenja COVID-19

Komisija za planinsko trčanje PSS
Vladislav Cenić, predsednik