Planinarski savez Srbije

Predlog kalendara aktivnosti PSS 2023

Na osnovu pristiglih prijava povodom raspisanog konkursa koji je trajao do 17.4.2022 godine

Dostavljamo vam predlog kalendara aktivnosti za 2023 godinu.
Kalendar aktivnosti možete pogledati http://t.ly/ZgIkg