Planinarski savez Srbije

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Na osnovu člana 100. Zakona o sportu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2016) i Statuta Planinarskog saveza Srbije, Upravni odbor Planinarskog saveza Srbije je na predlog Načelništva, na redovnoj sednici održanoj 25.12.2018. godine, usvojio:

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Član 1.

Pravilnikom o medicinskoj zaštiti u Planinarskom savezu Srbije (u daljem tekstu: PSS) uređuje se briga za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista, uređuju se opšti i posebni interesi u zdravstvenoj zaštiti sportista, nadzor nad sprovođenjem zdravstvene zaštite sportista, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite sportista – kako na takmičenjima tako i za vreme trenažnog procesa.

Član 2.

Zdravstvena zaštita, u smislu ovog Pravilnika (u daljem tekstu: Pravilnik), jeste organizovana i sveobuhvatna delatnost PSS sa osnovnim ciljem da se ostvari najviši mogući nivo očuvanja i unapređenja zdravlja sportista.

Član 3.

Pravilnikom se regulišu sledeća oblasti od posebnog interesa iz područja brige o zdravlju sportista:
– medicinska zaštita sportista:
– periodični sistematski pregledi sportista,
– periodični sistematski pregledi sportskih stručnjaka,
– posebni sistematski pregledi sportista,
– uloga lekara u nacinalnim selekcijama i sportskim organizacijama,
– medicinska zaštita sportista na takmičenjima;
– zaštita sportista od dopinga;
– zaštita sportista od zloupotrebe suplemenata u ishrani.

Član 4.

Planinarsko – sportske organizacije/Klubovi članice PSS (u daljem tekstu: PSO/Klub) i registrovani sportisti su obavezni da ispune zakonsku obavezu koje se odnosi na periodični preventivni pregled lekara koji se obavlja na svakih 6 meseci. Bez potvrde o načinjenom lekarskom pregledu, i ocene lekara o sposobnosti sportiste sportisti ne mogu nastupiti na ni jednom takmičenju u sistemu takmičenja PSS (na takmičenju u organizaciji PSS ili u organizaciji bilo koje članice PSS), niti učestvovati u trenažnom programu u organizaciji PSS ili neke njegove članice.
Sportski stručnjaci registrovani u PSS su u obavezni da ispune zakonsku obavezu koje se odnosi na periodični preventivni pregled lekara koji se obavlja 1 na svakih 12 meseci. Bez potvrde o načinjenom lekarskom pregledu, i ocene lekara o sposobnosti sportskog stručnjaka sportski stručnjak ne može dobiti, odnosno produžiti dozvolu za rad.
Obaveza je PSO/Klubova da prilikom prve registracije sportista dostave uz molbu za registraciju i potvrdu o pozitivnom lekarskom pregledu sportiste za kojeg se pravi prva registracija. Protiv sportiste, sportskog stručnjaka i PSO/Kluba koji prekrše ove zakonske odredbe pokretaće se postupak pred disciplinskim organom PSS.

Član 5.

Na osnovu Takmičarskog pravilnika PSS dozvoljen je nastup sportistima mlađim sportistima u starijem uzrastu, a na osnovu pozitivnog lekarskog pregleda koji je registovan u takmičarskoj knjižici i pismene saglasnosti roditelja, da ovi sportisti mogu nastupiti u starijem uzrastu. Ispunjenost ovih uslova na takmičenju proverava delegat na takmičenju.

Član 6.

U cilju praćenja razvoja vrhunskih i perpektivnih sportista radi se testiranje i specijalistički pregled u zavodima za sport. Stipendisti ministarstva omladine i sporta kao i olimpijski kandidati obavezni su da se dva puta godišnje podvrgnu testiranju i specijalističkom lekarskom pregledu u Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta.
Sportisti koji ne ispune ovu obavezu ne mogu biti korisnici nacionalne stipendije koju dobijaju od Ministarstva omladine i sporta.

Član 7.

Obim, sadržaj i vrstu pregleda koji se odnosi na preventini specijalistički sportski lekarski pregled sportista reguliše se posebnim pravilnikom koji zajednički donose Ministarsto zdravlja i Ministarstvo omladine i sporta republike Srbije.

Član 8.

U cilju unapređenja zdravstvene zaštite sportista Upravni odbor PSS (u daljem tekstu: UO PSS) može da imenuje Lekarsku komisiju se sastoji od 3 člana u kojoj se nalaze stručnjaci iz područja sportske medicine, ortopedije, nutricionista, psiholog i dr.
Osnovni zadatak i uloga Lekarske komisije je da vodi generalnu politiku zdravstvene zaštite i da preko specijalizovanih institucija provodi kratkoročne i dugoročne planove zdravstvene zaštite sportista, vezano za korišćenje suplemenata, sanaciju povreda sportista, edukaciju sportista vezano za doping sredstva, korišćenje suplementacije. Najmanje jednom godišnje na trenerskom seminaru vrši edukaciju trenera po aktualnim pitanjima vezanih za zdravstvenu zaštiti sportista.

Član 9.

UO PSS može da imenuje lekara reprezentacije čija je osnovna uloga da neposredno radi sa sportistima i sportskim stručnjacima na očuvanju i unapređenju zdravlja sportista.

Član 10.

PSO/Klubovi imaju obavezu da u cilju zaštite svojih sportista angažuju klupskog lekara koji će imati obavezu da se brine o zdravlju njihovih sportista na način i u obimu kako to odluči izvršni organ PSO/Kluba.

Član 11.

Na svim domaćim takmičenjima koje organizuje PSS i PSO/Klubovi obavezno je prisustvo lekara (doktora medicine). Bez prisustva lekara ne može se održati takmičenje.
Uloga lekara na takmičenjima je da bude prisutan na takmičenju i da sportistima koji ne zadovoljavaju osnovne zdravstvene kriterijume koje propisuju pravila PSS zabrani nastup.
Zadatak lekara na takmičenjima je da u slučaju povrede ili bolesti ukaže hitnu i neodložnu medicinsku pomoć takmičarima, da u najboljem interesu takmičara oceni njegovu sposobnost da nastavi takmičenje, te učestvuje u donošenju odluke o nastavku ili prekidu takmičenja iz medicinskih razloga.
U slučaju da nema uslova da se takmičar odmah i na mestu definitivno medicinski zbrine, lekar na takmičenju angažuje tim Službe hitne medicinske pomoći ili GSS koji će preuzeti brigu o nastavku lečenja povređenog ili bolesnog takmičara.

Član 12.

Na međunarodnim takmičenjima organizator je dužan da angažuje dovoljan broj medicinskih radnika (lekara i medicinskih sestara) ili GSS, a u skladu sa međunarodnim pravilima koje propisuju međunarodne orgaganizacije čije je PSS član u zavisnosti od planinarske discipline. Uz prisustvo medicinskog osoblja potrebno je obezbediti i adekvatno vozilo za transport teže povređenih sportista.

Član 13.

PSS donosi Pravilnik o merama za prevenciju i sprečavanje dopinga i Program antidoping delovanja, kojim se bliže uređuje rad PSS u oblasti zaštite sportista od dopinga. Svi subjekti u PSS (teritorijalni savezi, PSO/Klubovi, sportski stručnjaci, sportisti, nacionalni i klupski lekari i dr.) dužni su da u okvirima svojih mogućnsti aktivno učestvuju u radu na prevenciji i borbi protiv dopinga, i implementaciji Pravilnika o merama za prevenciju i borbu protiv dopinga te Programa antidoping delovanja.

Član 14.

Lekarska komisija daje tumačenje o značenju pojedinih odredbi ovog pravilnika, a konačno tumačenje daje UO PSS.

Član 15.

Izmene i dopune Pravilnika donosi UO PSS, a na predlog Lekarske komisije PSS ili lekara reprezentativih selekcija.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu na dan usvajanja na sednici UO PSS.

[ezcol_1half]

Načelnik
Planinarskog saveza Srbije

Aleksandar Marković

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Predsednik
Planinarskog saveza Srbije

Iso Planić[/ezcol_1half_end]