Planinarski savez Srbije

Pozivno pismo za organizaciju „Dana pešačenja 2020“

Planinarski Savez Srbije 12. septembra 2020. godine organizuje najveću ovogodišnju planinarsku akciju ,,Dan pešačenja” pod sloganom SRBIJA HODA – ZA KORAK BLIŽE ZDRAVLJU!

„Dan pešačenja“ je manifestacija na koju pozivamo članove PSS i građanstvo. Zbog specifičnosti uzrokovanih pandemijom, Planinarski savez Srbije će ovogodišnju akciju realizovati na poseban način. Umesto masovnog okupljanja i polaska na pešačenje, našim članovima i građanima će biti ponuđene obeležene i uređene staze kojima mogu da pešače. Učesnici će 12.9.2020. godine individualno ili u malim grupama pešačiti u svom okruženju, bez organizacije kolektivnog prevoza. Organizatori bi na određenim delovima staze trebalo da obezbede vodiče/koordinatore u definisanom terminu, samo kao osobe koje daju informacije i vrše nadzor i usmeravanje. Na ovaj način ćemo poštovati pravila prevencije širanja zarazne bolesti. Manifestaciju zamišljamo kao promociju zdravih stilova života na lokalu, na teritoriji na kojoj živimo, uz pomoć lokalne samouprave i drugih partnera. Sprovodimo je u cilju ukazivanja značaja kretanja za zdravlje i imunitet pojedinaca i kolektiva i održavanja mentalne higijene. Ovako zamišljena akcija može se sprovoditi u gotovo svim okolnostima.

„Dan pešačenja“ predstavlja poziv čitavoj javnosti u Srbiji da se toga dana pokrene i hoda. Planinari iz cele Srbije će tog dana pozivati i stare i mlade, porodice, tinejdžere, penzionere, zaposlene, školarce i studente da se toga dana priključe akciji i prepešače 100 metara ili celu predviđenu stazu. Toga dana će se pešačiti po ulicama, parkovima, prirodi, planinama Srbije… Toga dana SRBIJA HODA!

Pozivamo predstavnike svih klubova i organizacija Planinarskog saveza Srbije iz svih gradova i opština Srbije da uzmu učešće u ovoj akciji sa sledećim aktivnostima:

1. PROMOCIJA

• Promocija „Dana pešačenja“ putem flajera i plakata
Od strane Planinarskog saveza Srbije će putem i-mejla svim klubovima biti poslata vizuelna rešenja flajera i plakata. Na svakom flajeru i plakatu će biti ostavljeno mesto za logotip/znak kluba, kao i mesto za ispis programa dešavanja. Svaki klub će moći samostalno da odštampa potrebnu količinu ovog materijala uz pomoć lokalnih organa vlasti i sponzora i iste pozicionira na štampane materijale.

• Promocija „Dana pešačenja“ putem lokalnih medija
– Putem i-mejla svim klubovima će biti poslat zvanični TV i radijski spot manifestacije. Predlažemo da spot dostavite lokalnim televizijama i internet medijima, kao i da dogovorite gostovanja na kojima biste promovisali „Dan pešačenja“ ali i aktivnosti vašeg kluba.
– Pored gostovanja, molimo vas da pozovete medije da isprate vaše aktivnosti na sam dan dešavanja.

• Promocija „Dana pešačenja“ putem društvenih mreža
– Planinarski savez Srbije će promociju „Dana pešačenja“ na svojim zvaničnim fejsbuk i instagram stranicama početi u poslednjoj nedelji avgusta. Sa sajta i fejsbuk strane PSS-a moći ćete da preuzmete zvanični logo „Dana pešačenja“ i da ga implementirate u svoje objave.
– Zamolili bismo vas da pri postavljanju objava koristite sledeće haštagove:
#srbijahoda
#danpesacenja
#planinarskisavezsrbije
Na ovaj način će administratori zvaničnih fejsbuk i instagram stranica PSS-a moći da preuzimaju vaše objave i dodatno promovišu vaš klub i akciju.

2. SMERNICE ZA REALIZACIJU

Molimo sve klubove koji će uzeti učešće u akciji da se prijave do 20. avgusta 2020. godine. Takođe, molimo vas da do ovog datuma putem mejla dostavite kontakt osobe zadužene za koordinaciju, pripremu i realizaciju akcije.

Po održanom dešavanju potrebno je dostaviti izveštaj o sprovedenim aktivnostima koji će sadržati sledeće podatke:
Ime kluba
Mesto održavanja
Vreme održavanja
Aktivnosti na promovisanju maniseftacije
Procenjen broj učesnika

„Dan pešačenja“ je prilika da pronađete dugoročne partnere, kao i da povećate broj članova vašeg kluba.
Aktivnosti u vezi sa vezi sa organizacijom „Dana pešačenja“ u vašem mestu treba uskladiti sa brojem ljudi koje možete angažovati i raspoloživim uređenim i obeleženim stazama za pešačenje.

  • Odredite opis, mesto i vreme dešavanja aktivnosti.
  • Odredite stazu (staze) na kojima će se manifestacija realizovati. Neka ne budu zahtevne, neka budu lako dostupne, obeležene i uređene. Imajte u vidu da je akcija namenjena građanstvu svih uzrasta. Pri izboru lokacije, trebalo bi voditi računa da se veći broj ljudi, u skladu sa važećim merama prevencije zarazne bolesti, može uključiti u aktivnost.
  • Pripremite opis staze, kartu u elektronskoj formi i po mogućnosti trek. Postavite informaciju na sajt kluba, obaveštenje prosledite lokalnim medijima, učinite informacije dostupnima putem društvenih mreža.
  • Odredite vodiče i volontere iz vašeg kluba koji će na „Dan pešačenja“ u definisanom terminu dežurati na početku i na ključnim tačkama staze, davati uputstva i deliti propagandni materijal.
  • Informacije o stazi i programu aktivnosti dostavite Savezu na službeni mejl sa napomenom Za Dan pešačenja.

Savez će u narednom periodu do kraja avgusta pripremiti i klubovima dostaviti promotivni materijal u skladu sa mogućnostima. U prilogu ovog dopisa dostavljamo materijal koji je do sada pripremljen.
Video i radijski spot i druga grafička rešenja pripremiće PSS i proslediti svim članicama saveza. Preuzmite materijale i koristite ih u saradnji sa lokalnim medijima, te putem sopstevnih kanala komunikacije.

  • Obavestite i pozovite lokalne organe vlasti, lokalni sportske savez, Crveni krst, škole, zavod za javno zdravlje, turističku organizaciju, druge institucije i sponzore da se uključe i podrže „Dan pešačenja“.
  • Odredite osobu zaduženu za komunikaciju sa medijima. Pre najave akcije pripremite saopštenje za medije.
  • Odredite osobu koja će biti zadužena da odmah po završetku akcije kontakt osobi iz Komisije za planinarenje i pešačenje PSS podnese izveštaj o realizaciji akcije.

Molimo vas da nas za dodatna pitanja i informacije kontaktirate na broj telefona 011/3343-137 ili mejlom office@pss.rs.

Organizacioni odbor

manifestacije „Dan pešačenja“