Planinarski savez Srbije

POZIV ZA 27. ZBOR VODIČA PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Zbor Službe vodiča Planinarskog saveza Srbije održaće se 01. decembra 2018. godine u svečanoj sali Opštine Voždovac sa početkom u 11:00.

Predloženi dnevni red:

1. Izbor radnih tela Zbora.
2. Usvajanje dnevnog reda.
3. Predavanje profesora sa fakulteta TIMS iz Novog Sada, sa temom „sport i turizam“.
4. Usvajanje plana rada za 2019.
5. Promene u radu PSS i Službe vodiča u skladu sa Zakonom o sportu RS i potrebama
bezbednog vođena.
1. Promena načina uplate članarine, (na samom Zboru neće biti naplaćivano a od ove
godine članarina se naplaćuje preko klubova uz izdavanje holografskih markica sa
obeležujima PSS-a za ID karticu vodiča).
6. Podela ID kartica vodičima Službe PSS kojima je obnovljena licenca.

Odluku o sazivanju 27. Zbora vodiča možete pogledati ovde.