Planinarski savez Srbije

Poziv na obuku za vođenje na opremljenim penjačkim putevima – Via ferratama

Poštovani vodiči II kategorije,
Specijalistička obuka vodiča druge II kategorije za vođenje na obezbeđenim penjačkim putevima -Via ferratama, održaće se u periodu od 21.-23. maja 2021. godine u Gornjačkoj klisuri (Petrovac na Mlavi).
Polaznici obuke biće smešteni u pansionu Simonović (http://www.banjazdrelo-simonovic.rs/sr/), gde će biti organizovana i ishrana i teorijska predavanja.
OBUKA:
Obuku će provesti instruktori i nastavni tim Službe planinskih vodiča PSS.
Svi polaznici treba da budu u pansionu Simonović (http://www.banjazdrelo-simonovic.rs/sr/) u blizini banje Ždrelo, najkasnije do 20.00h 21.05.2021. Rukovodstvo obuke od tog trenutka počinje sa nastavom.
– USLOVI ZA POHAĐANjE OBUKE
Polaznik prilikom prijavljivanja mora da ispunjava sledeće uslove:

• starost najmanje 21 godina;
• da je član OO/Kluba koji je član PSS;
• da je VODIČ DRUGE KATEGORIJE SA VAŽEĆOM DOZVOLOM ZA RAD
• da poseduje kompletnu opremu za OPP, (pojas, šlem, ferata komplet, karabinere sa automatskim zatvaračem (2 kom.), trake – gurtne (1x 60 cm, 1x 120 cm), pomoćnu užad – prusike (2 x 3,5 m)
• da sa uspehom položi Praktični deo testa iz oblasti tehničkog penjanja:
– osiguravanje drugog penjača, istovremeno osiguravanje drugog i trećeg penjača
(100% tačnih odgovora)
– samospasavanje, (100% tačno)
– spuštanje povređenog pomoću puža,polulađarca,…(60% tačno)
– podizanje povređenog pomoću sistema Sv. Bernard (51% tačno)
– izrada čvorova: osmica, šestica, polulađarac, lađarac, improvizovani, Machard, kravatni, ribarski, pletenica, prusikov, kaubojski.(100% tačno)
• da je PROŠAO KAO UČESNIK ILI POMAGAČ , MINIMALNO 5 OPP U PRETHODNE 3 GODINE OD KOJIH :
1. MIN. 3 TEŽINE – B (Int.)/AD (French)/ PD (Italian)/ K3, KS3 (Ger)/ B(At), od kojih su barem 2(dve) težina AD/PD/K3,KS3/B.
2. MIN. 2 TEŽINE – C (Int.)/D (French)/D (It)/K4, KS4(Ger)/C(At)
NAČIN PRIJAVE:
Prijave za obuku se vrše elektronskim putem, popunjavanjem i potpisivanjem prijavnog obrasca za obuke SV, u prilogu pozivnog pisma, na mejl Službe vodiča: sluzbavodica@pss.rs
Uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti skenirana dokumenta: ID karticu vodiča ( obe strane ), uverenje sportskog lekara o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci, fotografiju u JPG formatu ( kao za ličnu kartu ).
Krajnji rok za prijavu je 09.05.2021.
PREVOZ:
Preporučujemo svim polaznicima iz istog ili bližeg mesta boravka, da se konsultuju oko eventualnog zajedničkog prevoza, čime bi smanjili troškove i povećali udobnost putovanja.
REALIZACIJA PLANA:
Iskustvo nastavnog tima i domaćina omogućiće nam da u potpunosti i bezbedbno realizujemo plan obuke, ukoliko to bude maksimalan zajednički napor polaznika i nastavnika. Da bi ovo bilo moguće, osim organizacionih problema koje je nastavni tim sa domaćinima već rešio (smeštaj, ishrana, lokalni prevoz, prostor za predavanja) zahteva se maksimalna disciplina i poštovanje zahteva instruktora.
Svi polaznici obuke moraju da ponesu: – planinarsku i ID karticu vodiča, ličnu kartu i da imaju planinarsku opremu za boravak u planini od više dana.
Nastavni tim od svih polaznika i njihovih OO/Klubova očekuje da se u zajedničkom interesu nesmetanog odvijanja intezivne obuke rešavanju ovog problema posvete maksimalno. Svako razmenjivanje opreme tokom izvođenja obuke smanjuje njen intezitet, pa samim tim dovodi u pitanje i krajnji rezultat u ograničenom vremenu sa kojim raspolažemo.
Tokom relizovanja obuke svi polaznici i nastavni tim, dužni su da se pridržavaju svih mera i preporuka u vezi sa suzbijanjem pandemije COVID 19.
KOTIZACIJA: Kotizacija je 9.500,oo dinara.
U kotizaciju su uračunati: noćenja, pojačani doručak i večera, skripta i organizacioni troškovi instruktora i predavača. Osnovne organizacije/Klubovi ili polaznici obuke su obavezni da uplate iznos kotizacije najkasnije do 09. maja 2021. na žiro račun Planinarskog saveza Srbije 325-9500600031176-30 sa naznakom „Obuka za vođenje naopremljenim penjačkim putevima -Via ferratama “.
Preporučujemo Osnovnim organizacijama/Klubovima da za svoje polaznike snose sve troškove ili deo troškova.
Molimo vas da blagovremeno izvršite uplatu. Broj mesta je ograničen.
Prednost imaju polaznici koji na vreme izvrše uplatu.
INFORMACIJE I KONTAKT:
Za informacije polaznici treba da se obrate na elektronsku poštu: sluzbavodica@pss.rs ili na telefone: Zoran Kontić, načelnik 065 88 06 519, Lazar Popara, sekretar 064 221 59 16.
U slučaju nepredviđenih ili vanrednih okolnosti, rukovodilac obuke može da odloži ili otkaže obuku, a uplaćena sredstva biće vraćena ili realizovana za prvu narednu obuku, ako je sa tim saglasan polaznik.

Kompletno pozivno pismo možete pogledati OVDE.

U Beogradu:19. april 2021. Načelnik Službe:Zoran Kontić Vodič MB 131