Planinarski savez Srbije

Vlašić

Vlašić se nalazi u zapadnoj Srbiji, između reka Velike Cernice, Jadra i Tamnave, sa vrhovima od 424 do 462 metra. Niži je ali i duži od Cera, ima dinarski pravac pružanja. Podnožjem i preko njega vode drumovi Loznica—Valjevo, Šabac— Ljubovija i Šabac—Osečina. Većim delom Vlašić je obrastao listopadnom šumom. Zbog visine niže od 500 metara ne može se smatrati planinom.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Razbojište Vlašić 462 44⁰28.042‘ 19°34.67′ 478 1 Valjevo Zapadna S.