Planinarski savez Srbije

Sokolske planine

Spada u grupu podrinjskih planina zapadne Srbije. Jagodnja je na zapadu, a Medvednik i Orovička planina na istoku. Sokolska Planina, najduži planinski venac rađevinsko-jadranskog Podrinja, diže se jugoistočno od Krupnja.

Omeđena je tokovima Drine i Uzovnice na zapadu, Ljubovije na jugu i Krive reke, Bogoštice na severoistoku, a odvaja Rađevinu od Azbukovice. Granicu između Sokolske planine i Jagodnje čini Vukova reka, a od Medvednika je deli prevoj Proslop. Spada u niže planine, najviša tačka je zaravnjeni vrh Rožanj (973 m). Vrhovi su travnati i bez šume, zapravo na celoj planini preovlađuju travom pokrivene površine i poljoprivredno zemljište na kojem dominira krompir i ovas. Planina je razgranata sa plećatim, skoro zaravnjenim bilom. Pruža se dinarskim pravcem u dužini od oko 25 km, a široka je od 10 do 15 km. U geološkom sastavu prisutni su krečnjaci u višim delovima planine, dok se silikatne stene nalaze ispod krečnjaka po padinama i dubodolinama. Najlakši pristup vrhu je od Soko grada, ali je putničkim vozilom moguć i od sela Pecka od koje vodi makadam do manastira Svetog Vasilija Ostroškog. Manastir je smešten na oko 300 metara od vrha i taj podatak govori da je vrh pristupačan. Pošto nije obrastao šumom sa njega se pruža lep pogled na okolinu, na predeo preko Drine ali i na Medvednik. Tornička Bobija je sa samog vrha zaklonjena obližnjom šumom, ali se može sagledati ako se sa vrha malo odmakne. Venac Sokolskih planina je povezan sa Jagodnjom i Boranjom. Prevoj koji povezuje Jagodnju i Sokolske planine ima nadmorsku visinu oko 770 metara, prominencija Jagodnje u odnosu na Sokolske planine iznosi oko 170 metara. Ako za osnovni kriterijum definisanja statusa planine odredimo prominenciju, Boranju, Jagodnju i Sokolske planine možemo smatrati jednom planinom.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Rožanj Sokolske planine 973 44⁰16.928‘ 19°27.501′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
2 Petkov vis Sokolske planine 954 44⁰16.987‘ 19°26.193′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
3 Tršten Sokolske planine 933 44⁰16.184‘ 19°28.722′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
4 Krušljak Sokolske planine 926 44⁰17.386‘ 19°24.832′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
5 Miletina Sokolske planine 919 44⁰17.860‘ 19°24.932′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
6 Jašarov breg Sokolske planine 912 44⁰17.427‘ 19°26.529′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
7 Veliki vis Sokolske planine 909 44⁰15.786‘ 19°27.826′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
8 Čardak Sokolske planine 882 44⁰19.539‘ 19°22.655′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
9 Ravna gora Sokolske planine 881 44⁰19.362‘ 19°23.025′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
10 Stranjsko brdo Sokolske planine 862 44⁰18.242‘ 19°22.863′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
11 Dragišin ostenjak Sokolske planine 857 44⁰17.565‘ 19°23.38′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
12 Marinkov kamen Sokolske planine 829 44⁰20.301‘ 19°21.701′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
13 Dražnica Sokolske planine 829 44⁰16.603‘ 19°29.292′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
14 Karanovac Sokolske planine 816 44⁰17.340‘ 19°28.555′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
15 Sklop Sokolske planine 814 44⁰16.933‘ 19°24.186′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
16 Čuver Sokolske planine 752 44⁰16.654‘ 19°22.039′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
17 Kalkan Sokolske planine 666 44⁰16.052‘ 19°26.121′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
18 Kutanj Sokolske planine 600 44⁰15.506‘ 19°24.583′ 477 2 Zvornik Zapadna S.

Fotografija 1. – Boranja, Jagodnja, Sokolske planine

Fotografija 2. – Rožanj Sokolska planina

Fotografija 3. – Rožanj 973 Sokolske planine

Fotografija 4. – Rožanj 973 Sokolske planine