Planinarski savez Srbije

Medvednik

Prostire se oko 25 km zapadno od Valjeva. Planina se nalazi između rečnih tokova Jablanice i Obnice sa istoka, Ljuboviđe sa zapada, Pecke i gornjeg toka Jadra sa severa dok je na jugu planina Jablanik. Karakterističan hrbat dinarskog pravca prostiranja dug je oko 5 km. Vrh Medvednika je jedva uočljivo uzvišenje na skoro horizontalnoj gredi, zaravni koja se pruža pravcem zapad-istok u dužini od 3 km. Osnova je od starijih metamorfita i dijabaza, a greben od trijaskih krečnjaka. vrtače, jame i ponori su karakteristični za predele izgrađene od krečnjaka. Planina je obrasla šumom. Ime je dobila, kako narod priča, po sličnosti siluete planine sa medvedom koji leži, ili po medvedima koji su naseljavali njegove šume. Planini se može prići iz više pravaca, možda je najlakši iz pravca sela Stave (na putu Valjevo – Ljubovija). Od sela se do planinarskog doma Krušik (805 m nv) stiže makadamskim putem dugim nešto manje od 8 km. Od doma, prateći lošu markaciju do vrha se može stići severnim ili južnim pravcem, a zatim i severni pravac ima bar dve varijante. Uspon nije komplikovan, u najdužoj varijanti je kraći od 8 km. Sve varijante vode pretežno kroz bukovu šumu. Sam vrh je takođe obrastao šumom koja ograničava vidik na inače lepo okruženje,

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Medvednik 1244 44⁰12.617‘ 19°38.184′ 478 3 Valjevo Zapadna S.

 

Fotografija 1. – Jablanik i Medvednik mapa

Fotografija 2. – Medvednik

Fotografija 3. – Medvednik 1244 m

Fotografija 4. – Medvednik

Fotografija 5. – Planinarski dom Krušik na Medvedniku