Planinarski savez Srbije

Јелова Гора

На 15 km удаљености и северозападно од Ужица се простире планина Јелова гора, позната по густим буковим шумама, боровници и развијеној мрежи шумских путева погодних за планинарење. Највиши врх је Јелина главица (1011 m). Геолошки састав чине старе палеозојске формације метаморфних кварцита, филита, конгломерата и бреча. Седлом висине 795 метара повезана је са Дрмановином и Црнокосом и са њима чини целину. Приступ највишем врху је једноставан, од асфалтног пута (број 339) око 300 m северно од Ђаковог камена (1003 m) одваја се добар макадамски пут према северу.  До врха и преко њега макадам води кроз шуму у дужини од 2,7 km.  Врх је благо заобљен, обрастао претежно буковом шумом и није занимљив као видиковац.

Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Јелина главица Јелова гора (Ужице) 1011 43⁰57.069‘ 19°46.467′ 528 2 Ужице Западна С.
2 Ђаков камен Јелова гора (Ужице) 1003 43⁰55.678‘ 19°47.04′ 528 2 Ужице Западна С.
3 Јелова гора (Ужице) 996 43⁰56.063‘ 19°47.04′ 528 2 Ужице Западна С.
4 Прљуша Јелова гора (Ужице Рибашевина) 726 43⁰56.271‘ 19°50.364′ 528 2 Ужице Западна С.
5 Кликови Јелова гора (Ужице Рибашевина) 719 43⁰56.735‘ 19°50.345′ 528 2 Ужице Западна С.

Фотографија 1. – Јелова гора мапа

Фотографија 2. – Ђаков камен на Јеловој Гори 1003 m

Фотографија 3. – Јелова гора

Фотографија 4. – Јелина главица Јелова гора 1011 m