Planinarski savez Srbije

Jelova Gora

Na 15 km udaljenosti i severozapadno od Užica se prostire planina Jelova gora, poznata po gustim bukovim šumama, borovnici i razvijenoj mreži šumskih puteva pogodnih za planinarenje. Najviši vrh je Jelina glavica (1011 m). Geološki sastav čine stare paleozojske formacije metamorfnih kvarcita, filita, konglomerata i breča. Sedlom visine 795 metara povezana je sa Drmanovinom i Crnokosom i sa njima čini celinu. Pristup najvišem vrhu je jednostavan, od asfaltnog puta (broj 339) oko 300 m severno od Đakovog kamena (1003 m) odvaja se dobar makadamski put prema severu. do vrha i preko njega makadam vodi kroz šumu u dužini od 2,7 km. Vrh je blago zaobljen, obrastao pretežno bukovom šumom i nije zanimljiv kao vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Jelina glavica Jelova gora (Užice) 1011 43⁰57.069‘ 19°46.467′ 528 2 Užice Zapadna S.
2 Đakov kamen Jelova gora (Užice) 1003 43⁰55.678‘ 19°47.04′ 528 2 Užice Zapadna S.
3 Jelova gora (Užice) 996 43⁰56.063‘ 19°47.04′ 528 2 Užice Zapadna S.
4 Prljuša Jelova gora (Užice Ribaševina) 726 43⁰56.271‘ 19°50.364′ 528 2 Užice Zapadna S.
5 Klikovi Jelova gora (Užice Ribaševina) 719 43⁰56.735‘ 19°50.345′ 528 2 Užice Zapadna S.

Fotografija 1. – Jelova gora mapa

Fotografija 2. – Djakov kamen na Jelovoj Gori 1003 m

Fotografija 3. – Jelova gora

Fotografija 4. – Jelina glavica Jelova gora 1011 m