Planinarski savez Srbije

Boranja

Boranja je dinarska planina Podrinja u zapadnoj Srbiji. Na jugu je Jagodnja, na severu Gučevo, na zapadu se prostire do Drine i Malog Zvornika, na istoku je Krupanj. Boranja se pruža od jugozapada ka severoistoku što je drugačije od uobičajenog Dinarskog pravca prostiranja. Njena najviša tačka je Crni vrh (874 i spada u grupu rudnih planina. Od razvođa rečne doline su upravljene mahom prema zapadu i severozapadu, a neke prema jugu i jugoistoku. Doline su često krivudave te su zbog toga i razvođa mestimično krivudava i razlomljena, a negde i stupnjevita. Svaki od stupnjeva predstavlja erozivni pod, koji su stanovnici iskoristili za podizanje kuća. Kod nekih boranjskih potočnih dolina donji delovi su dublji nego gornji. Ima oblik štita i granitno jezgro koje opkoljavaju škriljci (kao kod Cera). I Boranja je plutonit i horst planina koja se od Cera razlikuje prisustvom paleovulkanskih kupa (stare erupcije). Od planinarskog doma “Šarena bukva“ koji se nalazi na 809 metara n.v. do vrha ima nešto manje od 2 km po makadamskom putu. Crni vrh nije obeležen, nalazi se u šumi na visini od oko 874 metra. Trigonometrijska tačka 856 m (na geografskim kartama označena kao najviši vrh) je postavljena 250 metara istočno i niže, na livadi. Boranja i Jagodnja su povezani širokim i blago zaobljenom vezom koja se ne spušta ispod 808 metara. Prominencija Boranje u odnosu na Jagodnju manja je od 70 metara i nije dovoljna da bi se Jagodnja i Boranja (pa i Sokolske planine) mogle posmatrati kao zasebne planine.

 

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Crni vrh Boranja 874 44⁰22.520‘ 19°15.432′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
2 Vrletni osojac Boranja 801 44⁰23.874‘ 19°16.744′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
3 Kostajnik Boranja (Krupanj Kostajnik) 748 44⁰25.436‘ 19°18.004′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
4 Lađa Boranja 730 44⁰21.394‘ 19°10.842′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
5 Glavica Boranja (Krupanj Kostajnik) 701 44⁰25.923‘ 19°16.764′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
6 Bobije Boranja 662 44⁰22.050‘ 19°10.092′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
7 Lisina Boranja (Zajača) 656 44⁰26.617‘ 19°17.041′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
8 Jastrebovac Boranja 592 44⁰21.969‘ 19°8.669′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
9 Kameni šanac Boranja 591 44⁰21.707‘ 19°8.224′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
10 Veliki Cip Boranja (Zajača Gornja Borina) 578 44⁰25.612‘ 19°14.127′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
11 Velika Bobija Boranja (Zajača) 550 44⁰27.874‘ 19°15.294′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
12 Visoka glava Boranja (Krupanj Stolice) 534 44⁰25.750‘ 19°20.15′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
13 Runjeva glava Boranja (Mali Zvornik) 524 44⁰22.589‘ 19°7.837′ 477 1 Zvornik Zapadna S.

 

Fotografija 1. – Boranja, Jagodnja, Sokolska planina

Fotografija 2. – Planinarski dom na Boranji Fotografija 3. Crni vrh Boranja 874 m