Planinarski savez Srbije

Vršačke planine

Vršačke planine često zvane i Vršački breg, uzdižu se usred Panonske ravnice u jugozapadnom delu Banata. Pružaju se u pravcu istok-zapad, u dužini od 19 kilometara, sa najvećom širinom od 8 kilometara. Površina im je 170 kvadratnih kilometara, od čega je u Srbiji 122, a u Rumuniji 48 kvadratnih kilometara. Gudurički vrh, sa 639 m nadmorske visine, najviša je tačka ovih planina i cele Vojvodine. Od ostalih vrhova poznati su Lisičija glava (590 metara), Đakov vrh (449 m) i Vršačka kula (399 m). Severna padina je strma, dok se južna postepeno spušta u pobrđe, gde se nalaze poznati vršački vinogradi. Vršačke planine spadaju, zajedno s Fruškom gorom, u ostrvske
planine jer su nekada bile ostrvo u Panonskom moru. Čine najseverniji izdanak srpsko-makedonske planinske mase, iako se u starijoj literaturi može pronaći
pogrešan podatak o njihovoj pripadnosti Karpatima. Sa planina se pruža pogled na Vršac, Vojvodinu i Rumuniju. Izgrađene su od gnajsa probijenog granitom, pokrivenih neogenim sedimentima (gline i peskovi).

Vrh Planina ili predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Gudurički vrh Vršačke planine 639 45⁰08.226‘ 21° 24.773′ 381 4 Vršac Vojvodina
2 Čoka Vršačke planine 601 45⁰07.946‘ 21° 24.83′ 381 4 Vršac Vojvodina
3 Vršački vrh (Lisičiji vrh) Vršačke planine 590 45⁰08.369‘ 21° 22.312′ 381 4 Vršac Vojvodina
4 Srednji vrh Vršačke planine 570 45⁰08.338‘ 21° 21.934′ 381 4 Vršac Vojvodina
5 Vršačke planine 532 45⁰08.289‘ 21° 25.245′ 381 4 Vršac Vojvodina
6 Mačija glava Vršačke planine 514 45⁰08.262‘ 21° 21.513′ 381 4 Vršac Vojvodina

 

Fotografija 1. – Vršačke planine mapa

Fotografija 2. – Gudurički vrh, Vršačke planine

Fotografija 3. – Gudurički vrh