Planinarski savez Srbije

Vojvodina

Vojvodina je uokvirena državnom granicom na severu, istoku i zapadu, a na jugu granicom Autonomne pokrajine koja se uglavnom poklapa sa tokovima Save i Dunava nizvodno od Beograda.

Planine u Vojvodini: