Planinarski savez Srbije

Kotlenik

Kotlenik je planina u visokoj Šumadiji, između Gruže i Zapadne Morave kao i niske presedline kod Bumbarevog brda, severno od Kraljeva. Pripada grupi šumadijskih planina. Najviši vrh je Veliki vrh, na visini od 749 metara nadmorske visine. Prema geološkoj starosti i osobinama, vrh Kotlenika odgovara kupi ugašenog vulkana, u geološkom sastavu preovlađuju magmatski andeziti. Na planini izduženoj uglavnom od juga ka severu nižu se vulkanska kupasta uzvišenja čija su temena zaravnjena. Među vrhovima se ističu: Čemernica (487 m), Borča (508 m), Kraljica (578 m), Šiljata kosa (590 m), Klupe (549 m), Crni vrh i V. Livada (748 m), Gradinčica (700 m), Orlovi (667 m), Veliki vrh (749 m) i drugi. Središnji delovi planine su pod šumom.

Planina je izdužena oko 21 km, na severu je šira (do oko 10 km), na jugu se klinasto sužava, te između Šumarica i Vitanovca dostiže oko 3 km.

Do najvišeg vrha se lako stiže iz pravca Lađevaca, asfaltnim putem do zaseoka Simovići (oko 540 m nv). Odatle se prati markacija koja šumskim putevima vodi do vrha u dužini od oko 2 km. Vrh na kojem se nalazi obeležje koje su postavili planinari je, kao i veći deo planine, pod šumom i nije dobar vidikovac

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
 1 Veliki Vrh Kotlenik 749 43⁰50.607‘ 20°40.742′ 530 1Kraljevo Šumadija
2 Crni vrh Kotlenik 740 43⁰48.252‘ 20°43.151′ 530 1Kraljevo Šumadija
3 Nedovka Kotlenik 713 43⁰49.129‘ 20°42.352′ 530 1Kraljevo Šumadija
 4 Orlovo Kotlenik 666 43⁰49.662‘ 20°41.376′ 530 1Kraljevo Šumadija
5 Metaljka Kotlenik 657 43⁰48.994‘ 20°43.427′ 530 1 Kraljevo Šumadija
6 Velike livade Kotlenik 645 43⁰50.640‘ 20°42.48′ 530 1 Kraljevo Šumadija
7 Veliko brdo Kotlenik 634 43⁰51.908‘ 20°42.398′ 530 1 Kraljevo Šumadija
8 Medina kosa Kotlenik 596 43⁰47.281‘ 20°43.099′ 530 1 Kraljevo Šumadija
9 Velika gradina Kotlenik 591 43⁰48.502‘ 20°40.496′ 530 1 Kraljevo Šumadija
10 Bumbarevo brdo Kotlenik 588 43⁰46.337‘ 20°45.112′ 530 2 Kraljevo Šumadija

Fotografija 1. – Kotlenik mapa

Fotografija 2. – Veliki vrh 749 m Kotlenik

Fotografija 3. – Veliki vrh 749 m Kotlenik

Fotografija 4. – Veliki vrh 749 m Kotlenik