Planinarski savez Srbije

Kosmaj

Kosmaj (626 m) je planina koja se nalazi južno od Sopota. Posle Avale je najniža planina u Šumadiji. Na Kosmaju se ističu tri vrha: Mali, Goli i Rutavi. Glavni greben Kosmaja polumesečastog je oblika i pruža se u pravcu jugozapad-severoistok. Iako je Kosmaj niska planina, ipak svojim izgledom u vidu ostrva dominira u ovom delu niske Šumadije, iznad valovitog neogenog pobrđa, raščlanjenog blagim rečnim dolinama. Izgrađen je od serpentina, krednog fliša, granita i eruptiva. Diže se kao ostrvo sa površi od 320 metara nadmorske visine.

Planina je izrazito šumovita, ili kosmata kako je nekada bilo uobičajeno da se kaže. A možda je naziv Kosmaj nastao od keltske reči cos (šuma). U rimskoj epohi, Kosmaj je bio značajno rudarsko središte. Verovatno se ruda gvožđa iskopavala na Kosmaju i pre dolaska Rimljana.

Spomenik na koti 576 m je ishodišna tačka za planinare jer se na glavni vrh koji je udaljen nepun kilometar zapadno ne može popeti, ograđen je i nedostupan za građanstvo.

Prominenicja od dvadesetak metara nije dovoljna da bi kota imala status nezavisnog vrha.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kosmaj Kosmaj 626 44⁰27.952‘ 20°33.817′ 480 1 Kragujevac Šumadija
2 Beli kamen Kosmaj 546 44⁰28.563‘ 20°34.644′ 480 1 Kragujevac Šumadija

Fotografija 1. – Kosmaj mapa

Fotografija 2. – Kosmaj kota 576 m

Fotografija 3. – Kosmaj

Fotografija 4. – Kosmaj