Planinarski savez Srbije

Žegovac

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Plitković Žegovac 1070 42°30.134′ 21°18.113′ 631 4 Priština KiM
2 Maja e Made Žegovac 1057 42°29.346′ 21°18.343′ 681 2 Uroševac KiM
3 Lopara Žegovac 1045 42°29.886′ 21°19.618′ 681 2 Uroševac KiM
4 Drvnik Žegovac 1029 42°30.753′ 21°17.891′ 631 4 Priština KiM
5 Bisag Žegovac 1023 42°31.320′ 21°19.698′ 631 4 Priština KiM
6 Podvala Žegovac 1022 42°27.247′ 21°16.602′ 681 2 Uroševac KiM
7 Maja e Firave Žegovac 999 42°26.661′ 21°17.243′ 681 2 Uroševac KiM
8 Šaškovac Žegovac 946 42°28.763′ 21°19.996′ 681 2 Uroševac KiM
9 Maja e Pljepit Žegovac 939 42°28.085′ 21°16.131′ 681 2 Uroševac KiM
10 Gradina Žegovac 900 42°28.282′ 21°17.854′ 681 2 Uroševac KiM
11 Crkveno brdo Žegovac 852 42°31.708′ 21°17.505′ 631 4 Priština KiM
12 Skubeš Žegovac 816 42°30.788′ 21°22.096′ 631 4 Priština KiM