Planinarski savez Srbije

Hajla

Hajla spada u grupu Prokletijskih planina zajedno sa Komovima, Žljebom i Prokletijama u užem smislu. Greben planine se pruža generalnim pravcem severozapad-jugoistok duž granice Crne Gore i Srbije (Kosova i Metohije), južno od Rožaja i severno od Rugovske klisure. Istočno se preko prevoja Ćafa Hajle i Ahmice vezuje za Žljeb pa dalje za Mokru goru, a zapadno je Mokra planina. Najviši vrh koji se takođe naziva Hajla visok je 2403 metra. Deo je karakterističnog grebena na kojem ima više vezanih vrhova viših od 2000 metara. Severna strana grebena je pretežno okomita stena, a južna strana je strma, travom obrasla padina. Na severnoj strani, na četinarskom šumom pokrivenim nižim obroncima nalazi se vrelo Ibra. Geološku građu viših delova planine čine krečnjačke stene ispod kojih su pretežno konglomerati. Podno grebena na severnoj strani uočljivi su tragovi glacijacije, naziru se cirkovi i lednički valov. Biljni svet je raznovrstan, za planinare je interesantno ukazati na prisustvo runolista.

Vrhu planine se može pristupiti sa obe strane grebena, sa juga iz Metohije iz pravca Peći, kao i sa severa iz Rožaja.
Peške se od Rožaja prema nekadašnjem starom katunskom naselju Bandžov (1460 m n.v.) može stići od autobuske stanice prema mostu Dimiškin pa kolskim putem uz dolinu Ibra. Do Bandžova se može i motornim vozilom, a dalje se stazom kreće prema Grapama. Planinarski domovi izgrađeni su u Bandžovu i na Grapama.
Za terenska vozila pristup je od Rožaja do planinarskog doma na Grapama (1930 m n.v.) moguć drumom Rožaje-Peć do Donjeg Bukelja, a zatim makadamom do Gornjeg Bukelja. Dalje vodi kolski put kojim mogu ići pešaci i terenska vozila, kada uslovi dozvole. Ukupna dužina pristupa je oko 16 km.
Od planinarskog doma Grape do vrha vodi markirana staza na jug preko Brahim brijega na greben, pa na severozapad do vrha. Staza je do izlaska na greben strma, ali je duga manje od 3 km. Pažnju treba obratiti na deo staze koji ide grebenom planine, naročito zimi kada se formiraju snežne strehe.
Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Hajla Hajla 2403 42°45.439′ 20°8.329′ 629 1 Peć K g.CG-K
2 Oterg Hajla 2281 42°45.712′ 20°6.671′ 629 1 Peć KiM
3 Hajla 2144 42°46.016′ 20°5.468′ 629 1 Peć KiM
4 Maja Dramadol Hajla 2119 42°46.536′ 20°5.448′ 629 1 Peć K g.CG-K
5 Ujkin krš Hajla Štedim 2082 42°45.334′ 20°10.386′ 629 1 Peć K g.CG-K
6 Stanilovica Hajla 1910 42°45.265′ 20°2.258′ 629 1 Peć KiM
7 M. Glođija Hajla 1878 42°44.669′ 20°1.182′ 629 3 Peć K g.CG-K
8 Krstac Hajla 1872 42°46.680′ 20°3.268′ 629 1 Peć K g.CG-K
9 Mečkin krš Hajla 1854 42°46.069′ 20°1.903′ 629 1 Peć K g.CG-K
10 Maja Šis Hajla 1827 42°45.713′ 20°3.078′ 629 1 Peć KiM
11 Maja Hus Hajla 1807 42°45.224′ 20°4.155′ 629 1 Peć KiM
12 Košutanska Hajla Hajla 1797 42°45.102′ 20°5.616′ 629 1 Peć KiM