Planinarski savez Srbije

Studena planina

Nalazi se južno od Stolova, zapadno od Ravne planine, severno od Željina, istočno od Ibra. Od Stolova Studenu planinu odvaja Gvozdačka reka, koja od sela Brezne postaje Brezjanska reka. Zapadna granica je reka Ibar, dok se na jugu obronci ove planine spuštaju do sela Gokčanica. Sa istočne 10strane Velika livada razdvaja Studenu planinu od Ravne planine, a severoistočno se nalazi Goč. Pruža se, uglavnom, od zapada ka istoku na dužini od oko 15 km. Sa severa je ograničena dolinom Brezanske reke, a sa juga Gokčanicom. Na Studenoj su vrhovi: Cvetalica (1055 m), Kavgalija (1355 m) i Karaula (1339 m). Planina je izgrađena uglavnom od serpentinisanih harcburgita koji su varijetet peridotita. Planinski greben je travnata poljana, oko vrha Cvetalice prisutan je narcis u narodu poznat i kao kaloper. Severne strane su pretežno pod šumom, južne su obešumljene i pogodne za stočarstvo.

Najniže sedlo koje razdvaja Kavgaliju (1355 m) i Crni vrh na Ravnoj planini (1542 m) visoko je 1079 m. Prema tome prominencija Studene planine u odnosu na Ravnu planinu iznosi 276 metara. Goč, Široka planina i Studena planina prema prominenciji čine jednu celinu.

Vrhu se uobičajeno pristupa markiranom stazom od planinarskog doma u selu Brezna. Dom, nekadašnja škola, pripada planinarskom društvu Gvozdac (po vrhu na obližnjoj planini Baba) iz Kraljeva. Nalazi se na

695 metara nv i do njega se stiže asfaltnim putem od Kraljeva dolinom Ribnice i pored sela Kamenica. Od doma do vrha staza vodi pretežno kroz šumu u dužini od 8 kilometara. Trud planinare po izlasku na visove nagrađen je lepim vidikom koji se pruža prema dolini Ibra, Stolovima, Željinu, planini Čemerno, Troglavu, Ravnoj planini i drugim brojnim okolnim planinama. Vrh Kavgalija je zaravnjen sa malim, i teško uočljivim obeležljem vrha. Na njemu nema drveća koje ometa vidik.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kavgalija Studena planina 1355 43⁰31.524‘ 20°40.797′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
2 Karaula Studena planina 1339 43⁰31.091‘ 20°40.682′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
3 Igrište Studena planina 1303 43⁰31.078‘ 20°40.023′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
4 Zli čukar Studena planina 1245 43⁰32.004‘ 20°41.932′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
5 Planinički čukar Studena planina 1243 43⁰31.575‘ 20°43.398′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
6 Velika livada Studena planina 1235 43⁰32.049‘ 20°43.822′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
7 Kućišta Studena planina 1184 43⁰31.157‘ 20°42.913′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
8 Cvetalica Studena planina 1055 43⁰32.808‘ 20°39.307′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
9 Visoka Studena planina 984 43⁰33.641‘ 20°38.879′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
10 Orlovac Studena planina 840 43⁰31.977‘ 20°37.915′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar

Fotografija 1. – Studena planina mapa

Fotografija 2. – Studena planina

Fotografija 3. – Studena planina

Fotografija 4. – Kavgalija 1355 Studena planina