Planinarski savez Srbije

Goč

Planina se prostire južno od Zapadne Morave iznad Vrnjačke Banje. Ozren i Stolovi su na severozapadu, a Studena planina, Ravna planina i Željin su na jugu. Pruža se u pravcu zapad—istok oko 10 km. Najviši vrh je Ljukten (1216 m). Najviši deo je sastavljen od paleozojskih kristalatih škriljaca, a sa strane znatnim delom i od serpentina. Na Goču je izvorište mnogih potoka i rečica koje otiču prema Zapadnoj Moravi na severu i Rasini na jugu. Površina Goča obrasla je bukovom i jelovom šumom, hrastom kitnjakom, brezom, javorom; po biljnom svetu smatra se jednom od najbogatijih planina Srbije.

Asfaltni put se od strane Kraljeva i Vrnjačke banje završava iznad jezera na Gočkoj reci na 1080 m n.v. Do tog mesta od dečjeg odmarališta (910 m nv) ima 11 km putem za Vrnjačku banju. Od kraja asfalta do vrha ima nešto više od 4 km grebenom po otvorenom terenu sa retkom šumom i pojedinačnim drvećem. Vrh je dobar vidikovac sa kojeg se lepo može sagledati Goč i Ravna planina. Od glavnog vrha 500 metara istočno nalazi se dva metra niži podvrh. Prevoj koji spaja Ravnu planinu i Ljukten ima visinu od 1050 metara, prema tome prominencija Ljuktena u odnosu na Crni vrh (1542) je oko 167 metara. Ljukten, Goč i Ravnu planinu možemo smatrati celinom.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Ljukten Goč 1216 43⁰32.191‘ 20°50.747′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
2 Krnja jela Goč 1127 43⁰34.885‘ 20°47.596′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
3 Krst Goč 1123 43⁰33.432‘ 20°50.561′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
4 Vodičko brdo Goč 1121 43⁰33.505‘ 20°51.481′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
5 Viljac Goč 1077 43⁰31.146‘ 20°55.49′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
6 Grac Goč 1046 43⁰30.651‘ 20°54.983′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
7 Pogled Goč 1027 43⁰32.821‘ 20°52.315′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
8 Vrhovi Goč 994 43⁰31.203‘ 20°51.989′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
9 Mali vrh Goč 991 43⁰31.720‘ 20°56.182′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
10 Trnovača Goč 982 43⁰32.180‘ 20°53.178′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
11 Drenovača Goč 931 43⁰32.795‘ 20°55.386′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
12 Veliki jelenac Goč 923 43⁰34.628‘ 20°45.647′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
13 Čepelj Goč 922 43⁰30.487‘ 20°56.825′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
14 Dečji grob Goč 862 43⁰36.507‘ 20°45.837′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
15 Palež Goč 853 43⁰35.831‘ 20°46.347′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
16 Crni vrh Goč 828 43⁰38.361‘ 20°44.741′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
17 Veliki Jelenac Goč 823 43⁰34.875‘ 20°44.33′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
18 Klupe Goč 798 43⁰36.943‘ 20°45.504′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
19 Vis Goč 786 43⁰36.976‘ 20°44.391′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
20 Čiker Goč 758 43⁰30.710‘ 21°1.748′ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
21 Pogled Goč 735 43⁰31.555‘ 21°1.181′ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
22 Drenjak Goč 716 43⁰33.472‘ 20°56.377′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
23 Krečane Goč 658 43⁰37.036‘ 20°47.483′ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
24 Mijatovska livada Goč 656 43⁰37.789‘ 20°43.622′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
25 Čukara Goč 644 43⁰38.780‘ 20°43.352′ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
26 Pečeni grob Goč 623 43⁰32.007‘ 21°2.24′ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
27 Gradac Goč 593 43⁰31.424‘ 21°2.711′ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
28 Ilijina glava Goč 502 43⁰30.981‘ 21°5.507′ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
29 Blatuša Goč Župa (Grčak) 744 43⁰28.121‘ 20°56.732′ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
30 Boturićko brdo Goč Župa (Grčak) 726 43⁰27.979‘ 20°57.97′ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar

Fotografija 1. – Ravna planina, Goč i Baba mapa

Fotografija 2. – Ljukten 1216 m Goč

Fotografija 3. – Ljukten Goč

Fotografija 4. – Ljukten Goč

Fotografija 5. – Ljukten Goč sa jezera