Planinarski savez Srbije

Радан

Радан планина се налази на месту где се Вардарска зона сучељава са Српско-македонском масом, што је од значаја за разноврсност његовог рељефа, сложеност геолошког састава и тектонских односа. Настала је раседањем, припада громадним планинама Српско-македонске масе и састављена је од магматских стена, пре свега андезита и вулканогених седимената. Налази се југоисточно од Kуршумлије, западно од Лебана и Лесковца, а јужно од Прокупља. Разликујемо Радан планину у ужем смислу и Радан планину у ширем смислу. Радан планину у ужем смислу чине Мајдан планина, Равна планина и Петрова гора. Под Радан планином у ширем смислу подразумевамо и Соколовицу, Проломску планину и Арбанашку планину. Северно од Пролом бање у правцу Kуршумлије простире се Соколовица са највишим врхом Радуловац (1050 m). Проломску планину (Соколов вис 1370 m) са севера граничи долина Проломске реке, а превој Гајтанска врата дели Проломску планину од Радана. Јужно од села Арбанашка, источно од Пролом бање и северно од Радан планине налази се Арбанашка планина (Вијогор 1128 m).

Проминенција Арбанашке планине (Вијогор 1128 m) у односу на матичну Радан планину износи свега 78 метара. Проминенција Проломске планине (Соколов вис 1370 m) у односу на Радан износи 200 метара. Соколовица (Радуловац 1050 m) је према Радану (Арбанашкој планини као делу Радана) проминентна свега 170 m. Равну планину (1258 m) са проминенцијом од 28 метара свакако сматрамо делом Радана. Исто је и са Мајдан планином (Вратница Јоковића 1096 m), овај део Радана има проминенцију од свега 16 m. Све ово нам говори да је овде реч о једној планини са сложеном морфологијом.

Простор Радан планине се налази у јужној Србији у општинама Лебане, Бојник, Медвеђа, Kуршумлија и Прокупље. Припада јужном Поморављу у ширем смислу. Обухвата делове горњих делова сливова Топлице, Пусте реке и Јабланице. Издужен је правцем СЗ-ЈИ.

GPS пријемник је приликом мерења показао да је Тромеђа за око 15 метара виша од Шапота. Иако уређај није намењен прецизном мерењу висине, разлика је знатна и наводи нас на закључак да је највиши врх Радана ипак у шуми сакривена Тромеђа, а не јасно обележени Шапот.

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Тромеђа Радан 1408 43⁰00.212‘ 21°29.76′ 582 3 Ниш Јужна С.
2 Шапот Радан 1408 42⁰59.924‘ 21°29.901′ 632 1 Лесковац Јужна С.
3   Радан 1390 43⁰00.344‘ 21°29.123′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
4   Радан 1338 42⁰59.305‘ 21°30.861′ 632 1 Лесковац Јужна С.
5   Радан 1318 43⁰00.555‘ 21°30.384′ 582 3 Ниш Јужна С.
6 Соколовац Радан 1260 43⁰01.953‘ 21°28.679′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
7 Павлов под Радан 1227 42° 59.664′ 21°28.496′ 631 2 Приштина Јужна С.
8 Велики Крш Радан 1175 42° 58.766′ 21°26.243′ 631 2 Приштина Јужна С.
9 Свети Петар (Петрова чука) Радан Петровац 1149 42⁰57.743‘ 21°33.186′ 632 1 Лесковац Јужна С.
10 Бујадњаче Радан 1092 43⁰01.167‘ 21°27.261′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
11 Видојевића ч. Радан 994 42° 58.872′ 21°24.99′ 631 2 Приштина Јужна С.
12 Вис Радан 961 42° 58.352′ 21°24.944′ 631 2 Приштина Јужна С.
13 Малигот Радан 892 42⁰57.145‘ 21°30.283′ 632 1 Лесковац Јужна С.
14 Бучуметски врх Радан 853 42⁰55.449‘ 21°33.826′ 632 1 Лесковац Јужна С.
15 Шатричка чука Радан 843 43⁰02.927‘ 21°31.341′ 582 3 Ниш Јужна С.
16 Вијогор Радан Арбанашка пл. 1128 43⁰02.727‘ 21°27.678′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
17 Бојовско брдо Радан Арбанашка пл. 1013 43⁰03.600‘ 21°28.043′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
18 Самар Радан Арбанашка пл. 1012 43⁰02.993‘ 21°26.643′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
19 Соколов вис Радан Проломска пл. 1370 42° 59.165′ 21°26.792′ 631 2 Приштина Јужна С.
20 Велики Боровњак Радан Проломска пл. 1237 42° 59.739′ 21°26.763′ 631 2 Приштина Јужна С.
21 Милуновски брег Радан Проломска пл. 1104 43⁰00.556‘ 21°25.622′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
22 Мали Крш Радан Проломска пл. 1087 42° 58.683′ 21°25.868′ 631 2 Приштина Јужна С.
23 Механска планина Радан Проломска пл. 943 43⁰00.736‘ 21°23.364′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
24 Равна планина Радан Равна пл. 1258 42° 58.481′ 21°27.535′ 631 2 Приштина Јужна С.
25 Равна планина Радан Равна пл. 1200 42° 58.340′ 21°27.197′ 631 2 Приштина Јужна С.
26 Лаз Радан Равна пл. 1126 42° 57.345′ 21°26.438′ 631 2 Приштина Јужна С.
27 Вратница Јоковића Радан Мајдан 1096 42° 57.773′ 21°28.718′ 631 2 Приштина Јужна С.
28 Врелско брдо Радан Мајдан 1064 42° 55.344′ 21°27.387′ 631 2 Приштина Јужна С.
29 Ђоровића глава Радан Мајдан 1036 42° 54.928′ 21°27.06′ 631 2 Приштина Јужна С.
30 Чука Радан Мајдан 1005 42° 57.181′ 21°27.465′ 631 2 Приштина Јужна С.
31 Бабин зуб Радан Мајдан 992 42° 54.154′ 21°27.632′ 631 2 Приштина Јужна С.
32 Брајшорски вис Радан Мајдан 957 42° 55.671′ 21°28.607′ 631 2 Приштина Јужна С.
33 Радевића глава Радан Мајдан 946 42° 55.189′ 21°26.45′ 631 2 Приштина Јужна С.
34 В. Глава Радан Мајдан 878 42° 54.511′ 21°25.775′ 631 2 Приштина Јужна С.
35 Голеш Радан Мајдан (Медвеђа Леце) 742 42⁰53.356‘ 21°31.489′ 632 1 Лесковац Јужна С.
36 Радуловац Радан Соколовица 1050 43⁰03.995‘ 21°23.879′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
37 Шарено дрво Радан Соколовица 1034 43⁰03.571‘ 21°24.049′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
38 Бандера Радан Соколовица 1021 43⁰03.920‘ 21°21.868′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
39 Соколов крш Радан Соколовица 1017 43⁰04.909‘ 21°23.489′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
40   Радан Соколовица 987 43⁰04.626‘ 21°22.566′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
41 Алексино брдо Радан Соколовица 963 43⁰03.438‘ 21°24.759′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
42 Драганова чука Радан Соколовица 945 43⁰03.771‘ 21°24.939′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
43 Мали крш Радан Соколовица 935 43⁰04.503‘ 21°24.737′ 581 4 Куршумлија Јужна С.
44 Ћувик Радан Соколовица 666 43⁰06.549‘ 21°20.644′ 581 4 Куршумлија Јужна С.

Фотографија 1. – Радан мапа

Фотографија 2. – Радан, Шопот Тромеђа 1408 m

Фотографија 3. – Радан, Соколовац 1260 m

Фотографија 4. – Радан Шопот  1408 m

Фотографија 5. – Радан Соколовац 1260 m

Фотографија 6. – Радан Соколов вис Проломска планина 1370 m

Фотографија 7. – Радан планина  1408m