Planinarski savez Srbije

Radan

Radan planina se nalazi na mestu gde se Vardarska zona sučeljava sa Srpsko-makedonskom masom, što je od značaja za raznovrsnost njegovog reljefa, složenost geološkog sastava i tektonskih odnosa. Nastala je rasedanjem, pripada gromadnim planinama Srpsko-makedonske mase i sastavljena je od magmatskih stena, pre svega andezita i vulkanogenih sedimenata. Nalazi se jugoistočno od Kuršumlije, zapadno od Lebana i Leskovca, a južno od Prokuplja. Razlikujemo Radan planinu u užem smislu i Radan planinu u širem smislu. Radan planinu u užem smislu čine Majdan planina, Ravna planina i Petrova gora. Pod Radan planinom u širem smislu podrazumevamo i Sokolovicu, Prolomsku planinu i Arbanašku planinu. Severno od Prolom banje u pravcu Kuršumlije prostire se Sokolovica sa najvišim vrhom Radulovac (1050 m). Prolomsku planinu (Sokolov vis 1370 m) sa severa graniči dolina Prolomske reke, a prevoj Gajtanska vrata deli Prolomsku planinu od Radana. Južno od sela Arbanaška, istočno od Prolom banje i severno od Radan planine nalazi se Arbanaška planina (Vijogor 1128 m).

Prominencija Arbanaške planine (Vijogor 1128 m) u odnosu na matičnu Radan planinu iznosi svega 78 metara. Prominencija Prolomske planine (Sokolov vis 1370 m) u odnosu na Radan iznosi 200 metara. Sokolovica (Radulovac 1050 m) je prema Radanu (Arbanaškoj planini kao delu Radana) prominentna svega 170 m. Ravnu planinu (1258m) sa prominencijom od 28 metara svakako smatramo delom Radana. Isto je i sa Majdan planinom (Vratnica Jokovića 1096 m), ovaj deo Radana ima prominenciju od svega 16 m. Sve ovonam govori da je ovde reč o jednoj planini sa složenom morfologijom.

Prostor Radan planine se nalazi u južnoj Srbiji u opštinama Lebane, Bojnik, Medveđa, Kuršumlija i Prokuplje. Pripada južnom Pomoravlju u širem smislu. Obuhvata delove gornjih delova slivova Toplice, Puste reke i Jablanice. Izdužen je pravcem SZ-JI.

GPS uređaj za orijentaciju pokazuje da je Tromeđa za oko 15 metara viša od Šapota. Iako uređaj nije namenjen preciznom merenju, razlika je znatna i navodi nas na zaključak da je najviši vrh Radana ipak u šumi sakrivena Tromeđa, a ne jasno obeleženi Šapot.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Tromeđa Radan 1408 43⁰00.212‘ 21°29.76′ 582 3 Niš Južna S.
2 Šapot Radan 1408 42⁰59.924‘ 21°29.901′ 632 1 Leskovac Južna S.
3 Radan 1390 43⁰00.344‘ 21°29.123′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
4 Radan 1338 42⁰59.305‘ 21°30.861′ 632 1 Leskovac Južna S.
5 Radan 1318 43⁰00.555‘ 21°30.384′ 582 3 Niš Južna S.
6 Sokolovac Radan 1260 43⁰01.953‘ 21°28.679′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
7 Pavlov pod Radan 1227 42° 59.664′ 21°28.496′ 631 2 Priština Južna S.
8 Veliki Krš Radan 1175 42° 58.766′ 21°26.243′ 631 2 Priština Južna S.
9 Sveti Petar (Petrova čuka) Radan Petrovac 1149 42⁰57.743‘ 21°33.186′ 632 1 Leskovac Južna S.
10 Bujadnjače Radan 1092 43⁰01.167‘ 21°27.261′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
11 Vidojevića č. Radan 994 42° 58.872′ 21°24.99′ 631 2 Priština Južna S.
12 Vis Radan 961 42° 58.352′ 21°24.944′ 631 2 Priština Južna S.
13 Maligot Radan 892 42⁰57.145‘ 21°30.283′ 632 1 Leskovac Južna S.
14 Bučumetski vrh Radan 853 42⁰55.449‘ 21°33.826′ 632 1 Leskovac Južna S.
15 Šatrička čuka Radan 843 43⁰02.927‘ 21°31.341′ 582 3 Niš Južna S.
16 Vijogor Radan Arbanaška pl. 1128 43⁰02.727‘ 21°27.678′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
17 Bojovsko brdo Radan Arbanaška pl. 1013 43⁰03.600‘ 21°28.043′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
18 Samar Radan Arbanaška pl. 1012 43⁰02.993‘ 21°26.643′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
19 Sokolov vis Radan Prolomska pl. 1370 42° 59.165′ 21°26.792′ 631 2 Priština Južna S.
20 Veliki Borovnjak Radan Prolomska pl. 1237 42° 59.739′ 21°26.763′ 631 2 Priština Južna S.
21 Milunovski breg Radan Prolomska pl. 1104 43⁰00.556‘ 21°25.622′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
22 Mali Krš Radan Prolomska pl. 1087 42° 58.683′ 21°25.868′ 631 2 Priština Južna S.
23 Mehanska planina Radan Prolomska pl. 943 43⁰00.736‘ 21°23.364′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
24 Ravna planina Radan Ravna pl. 1258 42° 58.481′ 21°27.535′ 631 2 Priština Južna S.
25 Ravna planina Radan Ravna pl. 1200 42° 58.340′ 21°27.197′ 631 2 Priština Južna S.
26 Laz Radan Ravna pl. 1126 42° 57.345′ 21°26.438′ 631 2 Priština Južna S.
27 Vratnica Jokovića Radan Majdan 1096 42° 57.773′ 21°28.718′ 631 2 Priština Južna S.
28 Vrelsko brdo Radan Majdan 1064 42° 55.344′ 21°27.387′ 631 2 Priština Južna S.
29 Đorovića glava Radan Majdan 1036 42° 54.928′ 21°27.06′ 631 2 Priština Južna S.
30 Čuka Radan Majdan 1005 42° 57.181′ 21°27.465′ 631 2 Priština Južna S.
31 Babin zub Radan Majdan 992 42° 54.154′ 21°27.632′ 631 2 Priština Južna S.
32 Brajšorski vis Radan Majdan 957 42° 55.671′ 21°28.607′ 631 2 Priština Južna S.
33 Radevića glava Radan Majdan 946 42° 55.189′ 21°26.45′ 631 2 Priština Južna S.
34 V. Glava Radan Majdan 878 42° 54.511′ 21°25.775′ 631 2 Priština Južna S.
35 Goleš Radan Majdan (Medveđa Lece) 742 42⁰53.356‘ 21°31.489′ 632 1 Leskovac Južna S.
36 Radulovac Radan Sokolovica 1050 43⁰03.995‘ 21°23.879′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
37 Šareno drvo Radan Sokolovica 1034 43⁰03.571‘ 21°24.049′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
38 Bandera Radan Sokolovica 1021 43⁰03.920‘ 21°21.868′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
39 Sokolov krš Radan Sokolovica 1017 43⁰04.909‘ 21°23.489′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
40 Radan Sokolovica 987 43⁰04.626‘ 21°22.566′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
41 Aleksino brdo Radan Sokolovica 963 43⁰03.438‘ 21°24.759′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
42 Draganova čuka Radan Sokolovica 945 43⁰03.771‘ 21°24.939′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
43 Mali krš Radan Sokolovica 935 43⁰04.503‘ 21°24.737′ 581 4 Kuršumlija Južna S.
44 Ćuvik Radan Sokolovica 666 43⁰06.549‘ 21°20.644′ 581 4 Kuršumlija Južna S.

Fotografija 1. – Radan mapa

Fotografija 2. – Radan, Šopot Tromeđa 1408 m

Fotografija 3. – Radan, Sokolovac 1260 m

Fotografija 4. – Radan Šopot 1408 m

Fotografija 5. – Radan Sokolovac 1260 m

Fotografija 6. – Radan Sokolov vis Prolomska planina 1370 m

Fotografija 7. – Radan planina 1408m