Planinarski savez Srbije

Pasjača

Prostire se između Vidojevice na zapadu, Toplice sa Prokupljem na severu, Puste reke na istoku i jugu. Pripada grupi starih gromadnih planina Srpsko-makedonske mase, u geološkom sastavu preovlađuju kristalasti škriljci. Prevoj koji povezuje Pasjaču i Vidojevicu visok je 800 metara. Dakle, prema prominenciji koja iznosi 170 metara Pasjača, Vidojevica i Rgajska planina su jedna planina.

Najviši vrh Pasjače skriven je u šumi, nije dobar vidikovac i na njemu nema nikakvog obeležja.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Pasjački vis Pasjača 971 43⁰09.795‘ 21°37.348′ 582 3 Niš Južna S.
2 Gradički kamen Pasjača 890 43⁰09.108‘ 21°39.099′ 582 3 Niš Južna S.
3 Pavušin kamen Pasjača 856 43⁰08.499‘ 21°38.545′ 582 3 Niš Južna S.

Fotografija 1. – Vidojevica, pasjača i Rgajska planina mapa

Fotografija 2. – Vidojevica, Bandera 1155 m

Fotografija 3. – Vidojevica, Bandera 1155 m

Fotografija 4. – Pasjača, Pasjački vis 971 m

Fotografija 5. – Vidojevica sa Pasjače