Planinarski savez Srbije

Crna gora Skopska, Ostrovica

Nazivaju je i samo Crna gora (istorija pamti i naziv Karadağ), to je srednje velika planina na severu Makedonije. U Srbiji se prostire duž administrativne granice Kosova, između Žegligova i Kosovskog Pomoravlja, to jest između Preševa na istoku i Gnjilana na zapadu. Na severu se prostire do Končuljske klisure. Severno od Crnog vrha pa sve do Končuljske klisure planina se naziva i Ostrovica.

Do krečnjačkog vrha relativno strmih strana može se stići iz planinarskog doma planinara iz Preševa koji je zapravo nekadašnja stara škola u selu Cerevaljka. Nalazi se u slivu reke Lapušnice na 760 metara n.v. neposredno kraj džamije. Od planinarskog doma do vrha Ostrovice vodi markacija koja potiče iz 2008. godine i nije obnavljana. Pošto se hrastova šuma kojom je planina obrasla intenzivno seče, pre polaska se treba raspitati za trasu kako se ne bi grešilo na raskrsnicama seoskih i šumskih puteva. Od doma do vrha ima nešto više od 9 km, ali se automobilom ova dužina može skoro upola skratiti. Do vrha Ostrovice visokog 1166 metara može se stići i iz pravca Preševa. Iako je planina obrasla šumom sam vrh je ogoljen i dobar je vidikovac sa kojega se pruža pogled na Žegligovo, Preševsku poviju, planinu Rujan i druge dalje planine. Vrh je obeležen natpisom na kamenu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Ostrovica Skopska Crna gora Ostrovica 1166 42⁰16.866‘ 21°35.252′ 682 1 Kumanovo J g.S-K
2 Maja e Majat Skopska C. g. Ostrovica (Preševo) 1048 42⁰18.874‘ 21°36.564′ 682 1 Kumanovo Južna S.
3 Pečeno brdo Skopska Crna gora Ostrovica 975 42⁰20.972‘ 21°32.514′ 682 1 Kumanovo J g.S-K
4 Čuka Skopska Crna gora Ostrovica 938 42⁰25.117‘ 21°38.547′ 682 1 Kumanovo J g.S-K
5 Tumaki Skopska Crna gora Ostrovica 936 42⁰23.219‘ 21°37.443′ 682 1 Kumanovo J g.S-K

Fotografija 1. – Crna gora Skopska  mapa

Fotografija 2. – PL. dom u selu Cerevaljka, Preševo

Fotografija 3. – Ostrovica 1166 m

Fotografija 4. – Ostrovica 1166 m

Fotografija 5. – Ostrovica