Planinarski savez Srbije

Vlaška planina

Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, nedaleko od Pirota. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok u dužini od 6 km. Pripada Karpatsko-balkanskim planinama, a njen najviši vrh je smešten u njenom severozapadnom delu. U geološkom sastavu preovlađuju mezozojski (jurski i kredni) krečnjaci i dolomiti. Sam vrh formiraju dva zaravnjena uzvišenja ( Panica 1442 m i Vrti bog 1443 m), međusobno udaljena oko 400 m spojena blagim prevojem visine 1427 m. Na južnim obroncima planine smeštena je Zvonačka Banja, a na jugoistoku je oivičena kanjonom Jerme koji se usekao između Vlaške planine i planine Greben. Od vegetacije na prisojnim padinama preovlađuju livade sa šumama mahom niskog i zakržljalog graba i hrasta dok su osojne strane obrasle jakom šumom bukve.

Planina je naziv dobila po selu Vlasi, koje je naziv dobilo po množini reči vlah koja može označavati stočara, ali i etničku zajednicu romanskih starosedelaca na Balkanskom poluostrvu. Nedaleko od sela se nalazi pećina Vetrena dupka. Vrhovima se može prići iz tri pravca, ali je praktično to činiti od manastira Sv. Jovana (Poganovo) ili od zaseoka Selište (850 m) iznad kanjona Jerme. Markacija je u svim varijantama slaba, onaj ko se na nju oslanja može lako zalutati, tim pre jer su staze slabo održavane. Pre uspona treba se dobro raspitati i po mogućnosti koristiti GPS navigaciju.

Od manastira (540 m) je pristup manje strm, dobrim delom prati makadamski put kojima mogu ići i automobili, dug preko 10 km i ide uglavnom kroz šumu koja daje hlad ali ne omogućava lep vidik.

Uspon od zaseoka Selište (4 km od restorana i mostića u kanjonu) je nešto bolje markiran, dug je bezmalo 4 km ali je veoma strm, staza ide siparom uzbrdo do grebena sa kojega se pruža prelep vidik na kanjon Jerme. Obeležje vrha se nalazi na nižoj koti koja se naziva Panica. Na vrhu planine (Vrti bog) obeležja nema. Vrh je ogoljen, bez visoke vegetacije i odličan je vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Vrti bog Vlaška planina 1443 42⁰59.207‘ 22°35.245′ 634 1 Breznik Južna S.
2 Panica Vlaška planina 1442 42⁰58.987‘ 22°35.36′ 634 1 Breznik Južna S.
3 Dren Vlaška planina 1324 42⁰58.329‘ 22°36.089′ 634 1 Breznik Južna S.
4 Garinje Vlaška planina 1265 42⁰59.904‘ 22°34.691′ 634 1 Breznik Južna S.
5 Sveti Ilija Vlaška planina 1264 43⁰00.275‘ 22°34.409′ 584 3 Pirot Južna S.
6 Svinjarnik Vlaška planina 1193 43⁰01.481‘ 22°34.086′ 584 3 Pirot Južna S.
7 Grčki vrh Vlaška planina 1008 43⁰02.915‘ 22°33.212′ 584 3 Pirot Južna S.
8 Petivore (Vlaška planina) 988 43⁰02.559‘ 22°36.252′ 584 3 Pirot Južna S.

Fotografija 1. – Vlaška planina mapa

Fotografija 2. – Panica 1442 m Vlaška planina

Fotografija 3. – Vlaška planina

Fotografija 4. – Vlaška planina

Fotografija 5. – Vlaška planina

Fotografija 6. – Vlaška planina

Fotografija 7. – Vrti bog 1443 Vlaška planina