Planinarski savez Srbije

Vlasina

Vlasina je visoravan na jugoistoku Srbije, blizu granice sa Bugarskom. Smeštena je između planinskih venaca Čemernika, na zapadu, i Plane (Gramade) i Koluničkog Rida na istoku. Predstavlja plitko udubljenje izduženog oblika, koje je prilično zaravnjeno fluvijalnom erozijom reke Vlasine i njenih pritoka u izvorišnom delu. Vlasinska visoravan ima nadmorsku visinu 1160 – 1460 m. Pruža se u dužini (sever – jug) 14 km, dok je u širini (istok – zapad) pet do sedam kilometara na severu (Polom – Dojčinovci), odnosno tri do četiri kilometra na jugu (izvorište Vlasine – Šundina reka).

Na obodu se nalaze gromadne planine širokih i zaobljenih vrhova: Čemernik , Vardenik, Gramada i Milevska planina. Pored ravni gde je nekad bila tresava Vlasinsko blato, visoravan čine i uzvišenja različitih oblika i visine koja su deo planinskih kosa i grebena koji se spuštaju prema reci Vlasini.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kolunica Vlasina Milevska pl (Stojkovićeva) 1490 42⁰41.441‘ 22°24.455′ 633 4 Vlasotince Južna S.
2 Bukova glava Vlasina Milevska pl (Stojkovićeva) 1472 42⁰41.103‘ 22°22.9′ 633 4 Vlasotince Južna S.

Fotografija 1. – Vrh Bukova glava 1472 m Vlasina hidrografsko razvodje Crnomorskog i Egejskog sliva