Planinarski savez Srbije

Столска планина

Налази се северозападно од Звоначке Бање и југоисточно од Бабушнице. Гребен са највишим врхом Рњос (1274 m) протеже се правцем северозапад-југоисток између Влашке планине на истоку и Таламбаса на југозападу. На северозападу планине налази се Големи стол по коме је планина добила име, а у правцу југоистока преко Звоначке реке налази се Јасенов Дел.  Узвишење Големи стол издиже се на 1239 m надморске висине изнад Лужничке котлине, северно од села Kијевац. Називају га и „Олимп Бабушнице”. Столску планину чине јурски спрудни кречњаци, а у пределу Тумбе палеозојски кристаласти шкриљци. Успон на Големи стол је могућ из више праваца, али је најједноставнији од села Стол (око 770 m н.в.) које је повезано асфалтним путем са оближњом Бабушницом. До врха маркирана стаза  дуга 5 km од села Стол води западним падинама планине  изнад села Kијевац па затим окреће на север и северозапад до врха. Стаза води  углавном кроз шуму, врх је тригонометријска тачка, јасно је обележен и са њега се пружа одличан видик на околину.  Друга стаза води од села Стол према истоку између Малог и Големог стола, обилази гребен, скреће на југоисток и затим  узбрдо горе на запад ка врху и дуга је 3,5 km тако да се ова два приступа могу користити као кружна стаза  око целог Големог стола.

На највиши врх Рњос (1274 m) полази се од друма Бабушница-Звонце, од раскрснице код села Студена на 920 m н.в. Kод споменика посвећеном страдању у Другом Светском рату од асфалног пута одваја се колски пут који води узбрдо, кроз шуму и ливаде до под врх без много раскрсница и дилема. Последњих око 400 метара иде се стрмо уз гребен на врх пратећи маркацију без стазе. На гребену који се пружа правцем северозапад-југоисток налази се неколико остењака, а маркација води до једног од њих. Ипак, означени врх није и највиши, неколико метара виша тачка налази се око 100 метара северозападно од обележеног врха.  Ово је леп планински врх, али због вегетације која га је обузела није сјајан видиковац. Нема обележје, до њега не води стаза и ретко је посећен, вероватно и због тога што се у његовој близини, на истој планини налази Големи стол који је ипак знатно атрактивнији. Укупна дужина стазе од асфалта до врха износи око 5,5 km.

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Рњос Столска планина 1274 42⁰59.703‘ 22°31.301′ 634 1 Брезник Јужна С.
2   Столска планина 1249 43⁰00.078‘ 22°30.975′ 584 3 Пирот Јужна С.
3 Големи стол Столска планина 1238 43⁰01.649‘ 22°29.767′ 584 3 Пирот Јужна С.
4 Голема чука Столска планина 1205 42⁰58.594‘ 22°32.722′ 634 1 Брезник Јужна С.
5 Љиљаче Столска планина 1181 42⁰59.025‘ 22°32.153′ 634 1 Брезник Јужна С.
6 Тумба Столска планина 1173 43⁰00.675‘ 22°31.926′ 584 3 Пирот Јужна С.
7 Нашушовски камик Столска планина 1156 42⁰58.035‘ 22°33.512′ 634 1 Брезник Јужна С.
8 Црни врх Столска планина 1143 42⁰57.500‘ 22°34.157′ 634 1 Брезник Јужна С.
9 Китка Столска планина 1135 42⁰58.058‘ 22°32.794′ 634 1 Брезник Јужна С.
10 Сињеглавска чука Столска планина 1125 43⁰02.868‘ 22°30.64′ 584 3 Пирот Јужна С.
11 Опаљенац Столска планина 1074 42⁰56.822‘ 22°35.271′ 634 1 Брезник Јужна С.
12 Стрвна Столска планина 1068 43⁰03.544‘ 22°28.468′ 583 4 Бела паланка Јужна С.
13 Било Столска планина 1049 43⁰03.604‘ 22°29.558′ 583 4 Бела паланка Јужна С.
14 Мали стол Столска планина 976 43⁰02.335‘ 22°29.349′ 583 4 Бела паланка Јужна С.
15 Корбес Столска планина 964 43⁰03.005‘ 22°28.594′ 583 4 Бела паланка Јужна С.
16 Радошева глава Столска планина(Б абушница) 859 43⁰05.287‘ 22°28.546′ 583 4 Бела паланка Јужна С.
17 Љиљача Столска планина (Пирот Расница) 907 43⁰05.999‘ 22°29.877′ 584 3 Пирот Јужна С.

Фотографија 1. – Столска планина мапа

Фотографија 2. – Столска планина

Фотографија 3. – Столска планина

Фотографија 4. – Столска планина

Фотографија 5. – Столска планина

Фотографија 6. – Столска планина

Фотографија 7. – Столска планина

Фотографија 8. – Столска планина