Planinarski savez Srbije

Stolska planina

Nalazi se severozapadno od Zvonačke Banje i jugoistočno od Babušnice. Greben sa najvišim vrhom Rnjos (1274 m) proteže se pravcem severozapad-jugoistok između Vlaške planine na istoku i Talambasa na jugozapadu. Na severozapadu planine nalazi se Golemi stol po kome je planina dobila ime, a u pravcu jugoistoka preko Zvonačke reke nalazi se Jasenov Del. Uzvišenje Golemi stol izdiže se na 1239 m nadmorske visine iznad Lužničke kotline, severno od sela Kijevac. Nazivaju ga i „Olimp Babušnice”. Stolsku planinu čine jurski sprudni krečnjaci, a u predelu Tumbe paleozojski kristalasti škriljci. Uspon na Golemi stol je moguć iz više pravaca, ali je najjednostavniji od sela Stol (oko 770 m ) koje je povezano asfaltnim putem sa obližnjom Babušnicom. Do vrha markirana staza duga 5 km od sela Stol vodi zapadnim padinama planine iznad sela Kijevac pa zatim okreće na sever i severozapad do vrha. Staza vodi uglavnom kroz šumu, vrh je trigonometrijska tačka, jasno je obeležen i sa njega se pruža odličan vidik na okolinu. Druga staza vodi od sela Stol prema istoku između Malog i Golemog stola, obilazi greben, skreće na jugoistok i zatim uzbrdo gore na zapad ka vrhu i duga je 3,5 km tako da se ova dva pristupa mogu koristiti kao kružna staza oko celog Golemog stola.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Rnjos Stolska planina 1274 42⁰59.703‘ 22°31.301′ 634 1 Breznik Južna S.
2 Stolska planina 1249 43⁰00.078‘ 22°30.975′ 584 3 Pirot Južna S.
3 Golemi stol Stolska planina 1238 43⁰01.649‘ 22°29.767′ 584 3 Pirot Južna S.
4 Golema čuka Stolska planina 1205 42⁰58.594‘ 22°32.722′ 634 1 Breznik Južna S.
5 Ljiljače Stolska planina 1181 42⁰59.025‘ 22°32.153′ 634 1 Breznik Južna S.
6 Tumba Stolska planina 1173 43⁰00.675‘ 22°31.926′ 584 3 Pirot Južna S.
7 Našušovski kamik Stolska planina 1156 42⁰58.035‘ 22°33.512′ 634 1 Breznik Južna S.
8 Crni vrh Stolska planina 1143 42⁰57.500‘ 22°34.157′ 634 1 Breznik Južna S.
9 Kitka Stolska planina 1135 42⁰58.058‘ 22°32.794′ 634 1 Breznik Južna S.
10 Sinjeglavska čuka Stolska planina 1125 43⁰02.868‘ 22°30.64′ 584 3 Pirot Južna S.
11 Opaljenac Stolska planina 1074 42⁰56.822‘ 22°35.271′ 634 1 Breznik Južna S.
12 Strvna Stolska planina 1068 43⁰03.544‘ 22°28.468′ 583 4 Bela palanka Južna S.
13 Bilo Stolska planina 1049 43⁰03.604‘ 22°29.558′ 583 4 Bela palanka Južna S.
14 Mali stol Stolska planina 976 43⁰02.335‘ 22°29.349′ 583 4 Bela palanka Južna S.
15 Korbes Stolska planina 964 43⁰03.005‘ 22°28.594′ 583 4 Bela palanka Južna S.
16 Radoševa glava Stolska planina(B abušnica) 859 43⁰05.287‘ 22°28.546′ 583 4 Bela palanka Južna S.
17 Ljiljača Stolska planina (Pirot Rasnica) 907 43⁰05.999‘ 22°29.877′ 584 3 Pirot Južna S.

Fotografija 1. – Stolska planina mapa

Fotografija 2. – Stolska planina

Fotografija 3. – Stolska planina

Fotografija 4. – Stolska planina

Fotografija 5. – Stolska planina

Fotografija 6. – Stolska planina

Fotografija 7. – Stolska planina

Fotografija 8. – Stolska planina