Planinarski savez Srbije

Široka planina

Prostire se duž granice sa Makedonijom. Na severu je reka Pčinja i Trgovište, na zapadu Kozjedolska reka, na zapadu planina Kozjak, na jugu je Makedonija i planina German sa kojom čini morfološku celinu. Planina je izgrađena od kristalastih škriljaca. Planini se pristupa jednostavno, kolskim putem od Trgovišta. u pravcu jugozapada. Pošto se polazna tačka kod crkve u Trgovištu nalazi na oko 630 metara n.v. visinska razlika između starta i cilja je nešto veća od 700 metara. U zavisnosti od varijante koja se izabere dužina staze je oko 7 kilometara u jednom pravcu. Do vrha ne postoji markacija.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kopljača Široka planina 1345 42⁰20.162‘ 22°1.386′ 683 1 kr. palanka Južna S.
2 Čuka Široka planina 1320 42⁰17.762‘ 22°4.016′ 683 1 kr. palanka J g.Mak. Ili
3 Golema klada Široka planina 1234 42⁰18.548‘ 22°3.456′ 683 1 kr. palanka Južna S.
4 Bukova glava Široka planina 1089 42⁰20.558‘ 21°58.903′ 682 2 Kumanovo Južna S.

Fotografija 1. – Široka planina mapa

Fotografija 2. – Kopljača 1345 m, Široka planina 

Fotografija 3. – Kopljača 1345 m, Široka planina

Fotografija 4. – Kopljača 1345 m, Široka planina