Planinarski savez Srbije

Rudina izvorska

Prostire se duž granice sa Bugarskom istočno od Bosilegrada. Kobilska planina je naziv za ovu planinu u Bugarskoj. Geološki sastav čine uglavnom trijaski krečnjaci. Prevoj koji povezuje Rudinu sa Milevskom planinom nalazi se na visini od 965 metara te ova planina ima prominenciju od 275 metara. Od prevoja se do vrha može lako stići ako se prati granična linija. Rastojanje je oko 3,2 km. Vrh Golemo korito je pokriven travom, dobar je vidikovac sa kojeg se pruža lep pogled na Dukat i Milevsku planinu. GPS visina vrha je 1250 metara što je više nego što se može pročitati sa topografske karte.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Golemo korito Rudina izvorska (Bosilegrad) 1240 42⁰30.504‘ 22°32.778′ 634 3 Breznik J gr.BG
2 Ezero Rudina izvorska 1201 42⁰29.610‘ 22°33.278′ 684 1 Ćustendil J gr.BG
3 Rudina izvorska 1076 42⁰26.820‘ 22°32.579′ 684 1 Ćustendil J gr.BG
4 Trešten krst Rudina izvorska 1059 42⁰25.857‘ 22°32.121′ 684 1 Ćustendil J gr.BG
5 Dragina glava Rudina izvorska 1053 42⁰27.318‘ 22°31.731′ 684 1 Ćustendil Južna S.
6 Kitka Rudina izvorska 1042 42⁰28.540‘ 22°31.76′ 684 1 Ćustendil Južna S.
7 Murić Rudina izvorska 1037 42⁰28.614‘ 22°33.163′ 684 1 Ćustendil Južna S.

Fotografija 1. – Rudina izvorska mapa

Fotografija 2. – Golemo korito 1240 m Rudina izvorska

Fotografija 3. – Golemo korito 1240 m Rudina izvorska