Planinarski savez Srbije

Ostali vrhovi

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Šanac (Bujanovac Kopanjane) 935 42⁰25.854‘ 21°59.032′ 682 2 Kumanovo Južna S.