Planinarski savez Srbije

Milevska planina (Mileška planina)

Proteže se pravcem sever-jug u dužini od oko 20 km južno od Strezimirovaca, istočno od Vlasinskog jezera, severno od Bosilegrada. Njen greben predstavlja granicu Srbije i Bugarske na jugoistoku Srbije i zapadu Bugarske. Geološki sastav u osnovi čine paleozojski granitoidi i gabroidi i kristalasti škriljci.

Viši delovi planine su pošumljeni četinarima, ali je sam greben na kojem se nalazi vrh ogoljen. Na vrhu, na Krvavom kamenu, neposredno uz granični kamen nalazi se zapuštena osmatračnica iz vremena kada je vojska čuvala granicu.

Do najvišeg vrha planine koji se zove Krvavi kamen (1738 m) stiže se iz pravca Vlasine Stojkovićeve (1300 m nv) koja je smeštena na trasi druma ka graničnom prelazu Strezimirovci. Od spomenutog druma do najvišeg vrha vodi makadam, a kasnije kolski put dug oko 14 km. Od napuštene karaule do vrha ima manje od 4 km ako se prati kolski put pogodan za terenska vozila.

Do najvišeg vrha sa naše strane nema markacija, ako se ne računa na obeležja koja su sa Bugarske strane postavili planinari. Vrh je prepoznatljiv zbog osmatračnice koja je postavljena sa naše strane neposredno uz graničnu liniju. Sa vrha se pruža lep pogled na planine koje okružuju Vlasinu. Na vrh se može penjati i grebenom iz sela Božica.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Krvavi kamen Milevska planina 1738 42⁰40.924‘ 22°27.967′ 633 4 Vlasotince J gr.BG
2 Bandera Milevska planina 1736 42⁰33.893‘ 22°26.371′ 633 4 Vlasotince J gr.BG
3 Ploča Milevska planina 1705 42⁰40.425‘ 22°26.702′ 633 4 Vlasotince Južna S.
4 Oštrika Milevska planina 1671 42⁰38.768‘ 22°27.266′ 633 4 Vlasotince J gr.BG
5 Kalođinska grobišta Milevska planina 1666 42⁰39.559‘ 22°28.018′ 633 4 Vlasotince J gr.BG
6 Čuka Milevska planina 1662 42⁰39.529‘ 22°25.945′ 633 4 Vlasotince Južna S.
7 Bandera Milevska planina 1654 42⁰36.957‘ 22°27.181′ 633 4 Vlasotince J gr.BG
8 Vlaški rid Milevska planina 1649 42⁰37.857‘ 22°27.527′ 633 4 Vlasotince J gr.BG
9 Dinina čuka Milevska planina 1598 42⁰42.025‘ 22°26.879′ 633 4 Vlasotince Južna S.
10 Vargaivica Milevska planina 1394 42⁰43.343‘ 22°29.818′ 634 3 Breznik J gr.BG
11 Čuka Milevska planina 1337 42⁰37.707‘ 22°25.012′ 633 4 Vlasotince Južna S.
12 Sveti Ilija Milevska planina 1323 42⁰31.809‘ 22°27.286′ 633 4 Vlasotince Južna S.
13 Risovica Milevska planina(Bosilegrad) 1058 42⁰30.375‘ 22°27.951′ 633 4 Vlasotince Južna S.

Fotografija 1. – Milevska planina (Mileška planina) mapa

Fotografija 2. – Krvavi kamen 1738 m Milevska planina 

Fotografija 3. – Krvavi kamen 1738 m Milevska planina

Fotografija 4. – Milevska planina sa Gloške planine

Fotografija 5. – Milevska planina sa Valoga

Fotografija 6. – Krvavi kamen 1738 m Milevska planina