Planinarski savez Srbije

Troglav

Troglav je okruglasta planinska masa između doline Ibra, Lopatnice, Tolišnice, Borošnice, jugozapadno od Kraljeva i predstavlja neposredno okruženje Bogutovačke banje. Jako je disecirana brojnim kratkim dubodolinama i jarugama. Širina planine dostiže oko 10 km. Najviši vrh je Kom (1178 m). Veći deo planine je pod šumama, dok su delovi prema Ibru i Bogutovcu siromašni šumom i odlikuju se velikim erozivnim površinama. Livadske površine su prostranije na severu u donjem delu sliva Lopatnice, kod Bogutovačke Banje i u selu Magliču, u dolini Ibra. Ime slovenskog boga ratnika iz prethrišćanskog perioda Troglava sačuvano je u imenu ove planine. Tri glave, tri vrha Troglava dominiraju planinom, ali planinari kažu da je Troglav planina sa sedam vrhova. Greben koji poovezuje tri vrha obiluje vidikovcima na planine u okruženju: Čemerno na jugu i jugozapadu, Stolove na istoku, Jelicu na severu. Greben je obrastao uglavnom četinarima, klekom, u maju su livade koje okružuju vrh prošarane karakterstičnim narcisom koji planinare inspiriše na uspone i šetnje po planini. Pristup je moguć sa više strana, od planinarskog doma u selu Maglič, ali i iz okoline Bogutovca. Ako se vozilom asfaltnim putem dođe do iza Bogutovačke banje, do zaseoka Čudak, može se slabom markacijom pratiti staza i na vrh stići posle oko 10 km uspona uz savladavanje visinske razlike od oko 900 metara. Staza vodi dobrim delom kroz retku šumu i obiluje lepim vidikovcima sa kojih se pruža lep pogled na planinu i okruženje.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kom Troglav 1178 43⁰38.437‘ 20°29.22′ 529 4 Čačak JZ Srb.
2 Troglav 1174 43⁰38.220‘ 20°29.275′ 529 4 Čačak JZ Srb.
3 Troglav 1147 43⁰38.870‘ 20°28.805′ 529 4 Čačak JZ Srb.
4 Velika ravan Troglav 1116 43⁰37.605‘ 20°28.016′ 529 4 Čačak JZ Srb.
5 Klik Troglav 1114 43⁰37.864‘ 20°28.925′ 529 4 Čačak JZ Srb.
6 Grobovi Troglav 1105 43⁰37.070‘ 20°28.113′ 529 4 Čačak JZ Srb.
7 Prosine Troglav 1093 43⁰39.759‘ 20°27.897′ 529 4 Čačak JZ Srb.
8 Kulaj Troglav 1025 43⁰37.590‘ 20°27.069′ 529 4 Čačak JZ Srb.
9 Okolac Troglav 1023 43⁰37.701‘ 20°28.505′ 529 4 Čačak JZ Srb.
10 Isaplje Troglav 1011 43⁰37.894‘ 20°29.974′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
11 Kostovača Troglav 854 43⁰37.114‘ 20°31.112′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
12 Ćava Troglav 812 43⁰38.438‘ 20°30.838′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
13 Veliki Klik Troglav 710 43⁰38.548‘ 20°31.794′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
14 Beloglava Troglav 633 43⁰36.185‘ 20°32.958′ 530 3 Kraljevo JZ Srb.
15 Čiće Troglav-Čemerno 1208 43⁰36.637‘ 20°28.767′ 529 4 Čačak JZ Srb.
16 Ravna krajska Troglav-Čemerno 1072 43⁰36.204‘ 20°28.802′ 529 4 Čačak JZ Srb.

Fotografija 1. – Troglav mapa

Fotografija 2. – Kom 1178 m Troglav

Fotografija 3. – Kom 1178 m Troglav

Fotografija 4. – Troglav, Narcisi