Planinarski savez Srbije

Tara

Šumom pokrivena Tara je lepotica među planinama Srbije. U sastav najzapadnije planine Starovlaške grupe ulazi i Zvijezda koju ponekad nazivaju i Visoka Tara. Najviši delovi planine su izgrađeni od serpentina, ali i krečnjaci zauzimaju znatne površine. Radi zaštite izuzetnih prirodnih vrednosti područje Tare je 1981. proglašeno za nacionalni park.

Na zapadu i severu jasno je omeđena kanjonom Drine (Perućačko jezero je na oko 290 m nv). Na severu je i Bajina Bašta i reka Pilica. Na jugu je Kamišina, Beli Rzav i Rzav, a na istoku se prostire do prevoja Šargan preko koga je vezana za Zlatibor. Na istoku su i Kremanska dolina i dolina Đetinje.

Zvijezdu (Visoka Tara) i Taru (Ravna Tara) dele reka Derventa, prevoj Čemerišta, Konjska reka i Zaovine. Prevoj Čemerišta je veza i granica između Zvijezde i Tare. Slivno područje jezera Zaovine pripada Tari u užem smislu, kao i greben koji ide od Rastišta do prevoja Čemerišta. Zvijezda je severozapadni nastavak Tare.

Najviši vrh Zvijezde i Tare u širem smislu je Veliki Stolac (1675 m) ali se on nalazi na teritoriji BiH. Do njega vodi markacija od Predovog krsta, planinari najviši vrh bez problema penju iz Srbije.

Tara u užem smislu ili Ravna Tara čini celinu sa Kaluđerskim barama i krečnjačkom visoravni. Najviši vrh je Zborište (1544 m).

Planinari osim vrhova planine veoma rado pohode vidikovce nad kanjonom Drine. Banjska stena, Orlov vis, Bilješke stene, Drlije su samo neki od najlepših vidikovaca Tare, pa i čitave Srbije.

Najviši vrh Zvijezde u Srbiji je Koziji rid visok 1591 m. Nalazi se na granici Srbije i BiH. Do vrha vodi markacija od Predovog krsta u dužini od oko 10 km. Vozilom se od Predovog krsta lako stiže dobrim makadamom dugim 6 km do izvora Kapetanove vode. Dalje do vrha prateći markaciju ima nešto više od sata hoda prvo šumskim putem, a zatim kroz šumu do prvog vrha sa kojega se pruža pogled na Zaovinsko jezero. Drugi, oko 4 metra viši vrh nalazi se 200 metara jugozapadno. Sa višeg vrha vidi se Drina i Veliki Solac. Markacija sve vreme vodi kroz lepu mešovitu šumu četinara i bukve.

Zborište (1544 m) je pošumljeni vrh koji se nalazi jugoistočno od Zaovinskog jezera. Vrhu se lako pristupa od Mitrovca odakle do pod vrh vodi asfaltni put za Šargan i Zlatibor. Od lokaliteta Miloševac od asfalta se ka vrhu uzbrdo odvaja markirana staza duga oko 800 metara. Vrh je obeležen, ali nije dobar vidikovac jer je obrastao četinarskom šumom.

Na planini postoji oko 300 km markiranih planinarskih staza i dva planinarska doma:

Planinarski dom “Tara“ na Kaluđerskim barama i planinarski dom u selu Rastište.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Zborište Tara 1544 43⁰50.923‘ 19°27.579′ 527 2 višegrad JZ Srb.
2 Veliko brdo Tara 1496 43⁰50.332‘ 19°28.359′ 527 2 višegrad JZ Srb.
3 Iver Tara 1478 43⁰50.212‘ 19°27.669′ 527 2 višegrad JZ Srb.
4 Gavran Tara 1453 43⁰52.009‘ 19°26.89′ 527 2 višegrad JZ Srb.
5 Runjeva glava Tara 1438 43⁰51.610‘ 19°28.159′ 527 2 višegrad JZ Srb.
6 Carevića vis Tara 1426 43⁰53.091‘ 19°28.093′ 527 2 višegrad JZ Srb.
7 Kršanjska glava Tara 1424 43⁰49.779‘ 19°26.838′ 527 2 višegrad JZ Srb.
8 Bukova glavica Tara 1391 43⁰53.947‘ 19°27.961′ 527 2 višegrad JZ Srb.
9 Ivica Tara 1353 43⁰50.999‘ 19°29.248′ 527 2 višegrad JZ Srb.
10 Bjeli bori Tara 1352 43⁰53.960‘ 19°25.977′ 527 2 višegrad JZ Srb.
11 Detelin Tara 1326 43⁰55.172‘ 19°23.387′ 527 2 višegrad JZ Srb.
12 Vis Tara 1326 43⁰55.527‘ 19°24.31′ 527 2 višegrad JZ Srb.
13 Galinik Tara 1305 43⁰57.162‘ 19°17.519′ 527 2 višegrad JZ Srb.
14 Ovsjek Tara 1304 43⁰50.734‘ 19°25.977′ 527 2 višegrad JZ Srb.
15 Repušnjak Tara 1279 43⁰54.747‘ 19°26.205′ 527 2 višegrad JZ Srb.
16 Kobilovac Tara 1266 43⁰49.839‘ 19°29.875′ 528 1 Užice JZ Srb.
17 Ivački oglavak Tara 1257 43⁰50.543‘ 19°30.616′ 528 1 Užice JZ Srb.
18 Pasak-vis Tara 1253 43⁰50.190‘ 19°22.95′ 527 2 višegrad JZ Srb.
19 Vao Tara 1219 43⁰49.522‘ 19°28.905′ 527 2 višegrad JZ Srb.
20 Bojište Tara 1214 43⁰51.020‘ 19°21.086′ 527 2 višegrad JZ Srb.
21 Greben Tara 1213 43⁰53.425‘ 19°29.932′ 528 1 Užice JZ Srb.
22 Borjak Tara 1210 43⁰53.923‘ 19°30.121′ 528 1 Užice JZ Srb.
23 Tetrebica Tara 1208 43⁰49.210‘ 19°23.008′ 527 2 višegrad JZ Srb.
24 Visoka glavica Tara 1175 43⁰52.511‘ 19°32.011′ 528 1 Užice JZ Srb.
25 Veliki Vis Tara 1170 43⁰50.343‘ 19°21.776′ 527 2 višegrad JZ Srb.
26 Tusto brdo Tara 1158 43⁰47.525‘ 19°28.044′ 527 2 višegrad JZ Srb.
27 Tarabića brdo Tara 1153 43⁰53.014‘ 19°30.819′ 528 1 Užice JZ Srb.
28 Vranjak Tara 1151 43⁰51.430‘ 19°23.329′ 527 2 višegrad JZ Srb.
29 Jejnjak Tara 1139 43⁰51.295‘ 19°31.142′ 528 1 Užice JZ Srb.
30 Perla Tara 1124 43⁰56.098‘ 19°26.252′ 527 2 višegrad JZ Srb.
31 Koviljače Tara 1113 43⁰48.710‘ 19°28.719′ 527 2 višegrad JZ Srb.
32 Golubac Tara 1113 43⁰53.150‘ 19°32.876′ 528 1 Užice JZ Srb.
33 Karaula Tara 1101 43⁰48.991‘ 19°29.925′ 528 1 Užice JZ Srb.
34 Kik Tara 1086 43⁰49.026‘ 19°25.579′ 527 2 višegrad JZ Srb.
35 Banjska stena Tara 1065 43⁰57.131‘ 19°24.066′ 527 2 višegrad JZ Srb.
36 Pasjača Tara 1063 43⁰57.178‘ 19°22.624′ 527 2 višegrad JZ Srb.
37 Ograda Tara 1043 43⁰54.464‘ 19°32.535′ 528 1 Užice JZ Srb.
38 Vis Tara 1032 43⁰48.171‘ 19°27.75′ 527 2 višegrad JZ Srb.
39 Međedova lijeska Tara 1015 43⁰48.173‘ 19°29.146′ 527 2 višegrad JZ Srb.
40 Šanac Tara 1013 43⁰52.932‘ 19°35.963′ 528 1 Užice JZ Srb.
41 Karaula Tara 1008 43⁰54.294‘ 19°34.146′ 528 1 Užice JZ Srb.
42 Borovo brdo Tara 986 43⁰54.813‘ 19°30.891′ 528 1 Užice JZ Srb.
43 Sokolarica Tara 985 43⁰55.283‘ 19°30.556′ 528 1 Užice JZ Srb.
44 Rust ( Vikalište ) Tara 976 43⁰54.181‘ 19°35.181′ 528 1 Užice JZ Srb.
45 Kik Tara 958 43⁰51.929‘ 19°24.394′ 527 2 višegrad JZ Srb.
46 Borova glava Tara 914 43⁰52.170‘ 19°35.345′ 528 1 Užice JZ Srb.
47 Krstača Tara 906 43⁰54.800‘ 19°31.605′ 528 1 Užice JZ Srb.
48 Kadino brdo Tara 882 43⁰52.345‘ 19°37.836′ 528 1 Užice JZ Srb.
49 Kotarska glava Tara 773 43⁰55.499‘ 19°34.349′ 528 1 Užice JZ Srb.
50 Koziji rid Tara Zvijezda 1591 43⁰54.373‘ 19°18.266′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
51 Mrka kosa Tara Zvijezda 1545 43⁰54.789‘ 19°18.067′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
52 Lasnata glava Tara Zvijezda 1519 43⁰54.023‘ 19°18.64′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
53 Janjač Tara Zvijezda 1473 43⁰52.911‘ 19°19.056′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
54 Mrka kosa Tara Zvijezda 1471 43⁰55.240‘ 19°18.613′ 527 2 višegrad JZ Srb.
55 Smiljevac Tara Zvijezda 1445 43⁰58.294‘ 19°18.54′ 527 2 višegrad JZ Srb.
56 Đurđevo brdo Tara Zvijezda 1408 43⁰54.242‘ 19°20.329′ 527 2 višegrad JZ Srb.
57 Vitmirovac Tara Zvijezda 1376 43⁰55.777‘ 19°19.341′ 527 2 višegrad JZ Srb.
58 Kamalj Tara Zvijezda 1353 43⁰53.193‘ 19°19.65′ 527 2 višegrad JZ Srb.
59 Vranica Tara Zvijezda 1332 43⁰59.635‘ 19°15.226′ 527 2 višegrad JZ Srb.
60 Kičac Tara Zvijezda 1278 43⁰59.446‘ 19°15.048′ 527 2 višegrad JZ Srb.
61 Velika glava Tara Zvijezda 1275 43⁰53.449‘ 19°21.32′ 527 2 višegrad JZ Srb.
62 Crni vrh Tara Zvijezda 1251 43⁰55.136‘ 19°20.703′ 527 2 višegrad JZ Srb.
63 Malinjak Tara Zvijezda 1224 43⁰56.646‘ 19°16.844′ 527 2 višegrad JZ Srb.
64 Borovnjak Tara Zvijezda 1219 43⁰53.536‘ 19°20.477′ 527 2 višegrad JZ Srb.
65 Malinjak Tara Zvijezda 1213 43⁰59.023‘ 19°16.127′ 527 2 višegrad JZ Srb.
66 Stolac Tara Zvijezda 1199 43⁰47.933‘ 19°23.66′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
67 Crvena stena Tara Zvijezda 1185 43⁰55.240‘ 19°22.183′ 527 2 višegrad JZ Srb.
68 Zagvoznica Tara Zvijezda 1180 43⁰47.404‘ 19°25.574′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
69 Bijela lipa Tara Zvijezda 1174 43⁰48.503‘ 19°23.536′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
70 Burine Tara Zvijezda 1141 43⁰54.488‘ 19°22.032′ 527 2 višegrad JZ Srb.
71 Tukelj Tara Zvijezda 1109 43⁰47.944‘ 19°25.588′ 527 2 višegrad JZ gr.BiH
72 Gradina Tara (Solotuša) 930 43⁰53.835‘ 19°36.939′ 528 1 Užice JZ Srb.
73 Kulina Tara (Solotuša) 803 43⁰53.846‘ 19°36.338′ 528 1 Užice JZ Srb.
74 Grajića vis Tara (Solotuša) 706 43⁰55.506‘ 19°35.946′ 528 1 Užice JZ Srb.

Fotografija 1. – Tara mapa

Fotografija 2. – Drlije  Tara

Fotografija 3. – Drlije  Tara

Fotografija 4. – Koziji rid 1591 m Tara

Fotografija 5. – Veliki stolac 1675 m Tara

Fotografija 6. – Zborište 1544 Tara

Fotografija 7. – Zborište 1544 Tara

Fotografija 8. – Zborište 1544 Tara