Planinarski savez Srbije

Stari Kolašin

Ibarski Kolašin je oblast u dolini gornjeg Ibra između Rogozne, Mokre gore, Kosova i Ribarićke klisure, koja ga odvaja od Štavice i Rožajskog kraja. On počinje od Ribarićke klisure, tamo gde Ibar naglo skreće iz severo-istočnog u jugoistočni pravac, a završava se kod sela Čabre na ušću Jagnjeničke reke.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Petrova glava Stari Kolašin 1206 43⁰00.760‘ 20°25.927′ 579 4 sjenica JZ Srb.
2 Orlujak Stari Kolašin 1194 43⁰01.571‘ 20°19.405′ 579 4 sjenica JZ Srb.
3 Gvozd Stari Kolašin 1188 43⁰01.568‘ 20°20.41′ 579 4 sjenica JZ Srb.
4 Panjeve Stari Kolašin 1119 43⁰00.698‘ 20°27.295′ 579 4 sjenica JZ Srb.
5 Čorlak Stari Kolašin (Crkvine) 1186 43⁰03.291‘ 20°21.046′ 579 4 sjenica JZ Srb.
6 Golo brdo Stari Kolašin (Raduhovice) 1140 43⁰01.969‘ 20°25.941′ 579 4 sjenica JZ Srb.