Planinarski savez Srbije

Rogozna

Rogozna je planina 10-12 km jugoistočno od Novog Pazara. Pruža se pravcem jugozapad – severoistok u dužini od oko 20 km. Smeštena je u trouglu koji sačinjavaju reka Raška, gornji i srednji tok Ibra. Dolinama pritoka tih reka raščlanjena je na dugačke kose veoma strmih strana. Najviši vrh je Crni vrh 1479 m. Na planini se ističe paleovulkanska kupa Jeleč-grad (1262 m). Rogozna se sastoji najvećim delom od vulkanskih stena andezita, dacita, riolita i njihovih tufova, a u severoistočnom delu od kristalastih škriljaca gornje karbonske starosti i stena dijabaz-rožnačke formacije. Obrasla je gustim šumama.

Preko Rogozne je prolazio karavanski put koji je povezivao Bosnu sa Skopljem i Solunom. Njima se najvećim delom kretala trgovina sve do izgradnje ibarske železnice, kada je varošica Raška preuzela glavnu ulogu utovarno-istovarne stanice za robu većeg dela Novopazarskog kraja.

Snažna vulkanska aktivnost stvorila je uslove za pojavu rudnih žica (galenit, pirit, sfalerit) koje su u srednjem veku eksploatisane, o čemu svedoče ostaci troske i drugi rudarski tragovi.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Crni vrh (Čukar) Rogozna 1479 43⁰00.841‘ 20°34.489′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
2 Rogozna 1464 43⁰00.820‘ 20°34.871′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
3 Mliječnjak Rogozna 1388 43⁰01.134‘ 20°38.129′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
4 Zapis Rogozna 1348 43⁰04.188‘ 20°39.473′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
5 Šanac Rogozna 1328 43⁰04.269‘ 20°37.333′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
6 Šanac Rogozna 1292 43⁰03.232‘ 20°39.37′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
7 Jeleč grad Rogozna 1262 43⁰01.579‘ 20°33.669′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
8 Čepeljski krš Rogozna 1229 43⁰03.578‘ 20°35.064′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
9 Vinorog Rogozna 1224 43⁰07.924‘ 20°38.107′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
10 Čukara Rogozna 1221 43⁰05.649‘ 20°39.024′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
11 Prugavica Rogozna 1191 43⁰08.207‘ 20°39.457′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
12 Cerovički zapis Rogozna 1189 43⁰03.828‘ 20°33.893′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
13 Zminjak Rogozna 1148 43⁰05.131‘ 20°41.475′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
14 Golo brdo Rogozna 1107 42°59.747′ 20°34.039′ 630 1 K.Mitrovica JZ g.S-K
15 Koviljak Rogozna 1103 43⁰09.738‘ 20°37.449′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
16 Strumačko brdo Rogozna 1100 42°59.568′ 20°30.502′ 630 1 K.Mitrovica JZ Srb.
17 Vranovićko brdo Rogozna 1096 42°59.226′ 20°32.655′ 630 1 K.Mitrovica JZ Srb.
18 Veliko brdo Rogozna 1086 42°58.532′ 20°33.121′ 630 1 K.Mitrovica JZ g.S-K
19 Grab Rogozna 1067 43⁰10.507‘ 20°36.652′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
20 Velika Čukara Rogozna 1014 43⁰07.382‘ 20°35.929′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
21 Veliki Bukovik Rogozna 1005 43⁰12.521‘ 20°39.366′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
22 Bandera Rogozna 974 43⁰05.091‘ 20°32.76′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
23 Veliki Debeljak Rogozna 924 43⁰08.249‘ 20°34.492′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
24 Borovik Rogozna 832 43⁰06.540‘ 20°31.801′ 580 3 novi pazar JZ Srb.
25 Šutenovačko brdo Rogozna 781 43⁰06.551‘ 20°30.436′ 580 3 novi pazar JZ Srb.

Fotografija 1. – Rogozna mapa

Fotografija 2. – Crni vrh 1479 m Rogozna

Fotografija 3. – Crni vrh, Rogozna 1479 m sa Jelec grada

Fotografija 4. – Crni vrh, Rogozna, 1479 m

Fotografija 5. – Jeleč grad , Rogozna, 1267 m na vrhu

Fotografija 6. – Jeleč grad , Rogozna, 1267 m

Fotografija 7. – Rogozna 1479 m