Planinarski savez Srbije

Рогозна

Рогозна је планина 10-12 km југоисточно од Новог Пазара. Према геотектонској подели припада Копаоничком блоку Вардарске зоне, али је због долине Ибра која га дели од Копаоника проминентно везана за планине југозападне Србије. Пружа се правцем југозапад – североисток у дужини од око 20 km. Смештена је између Ибарског Колашина на југу и Рашке на северозападу, у троуглу који сачињавају река Рашка, горњи и средњи ток Ибра. Долинама притока тих река рашчлањена је на дугачке косе веома стрмих страна. Највиши врх је Црни врх (1479 m). На планини се истиче палеовулканска купа Јелеч-град (1262 m).

Рогозна се састоји највећим делом од вулканских стена андезита, дацита, риолита и њихових туфова, а у североисточном делу од кристаластих шкриљаца горње карбонске старости и стена дијабаз-рожначке формације. Обрасла је густим шумама.

Преко Рогозне је пролазио каравански пут који је повезивао Босну са Скопљем и Солуном. Њима се највећим делом кретала трговина све до изградње ибарске железнице, када је варошица Рашка преузела главну улогу утоварно-истоварне станице за робу већег дела Новопазарског краја.

Снажна вулканска активност створила је услове за појаву рудних жица (галенит, пирит, сфалерит) које су у средњем веку експлоатисане, о чему сведоче остаци троске и други трагови рударства.

  Врх Планина/Предео НВ СГШ ИГД Секција Регија
1 Црни врх (Чукар) Рогозна 1479 43⁰00.841‘ 20°34.489′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
2   Рогозна 1464 43⁰00.820‘ 20°34.871′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
3 Млијечњак Рогозна 1388 43⁰01.134‘ 20°38.129′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
4 Запис Рогозна 1348 43⁰04.188‘ 20°39.473′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
5 Шанац Рогозна 1328 43⁰04.269‘ 20°37.333′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
6 Шанац Рогозна 1292 43⁰03.232‘ 20°39.37′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
7 Јелеч град Рогозна 1262 43⁰01.579‘ 20°33.669′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
8 Чепељски крш Рогозна 1229 43⁰03.578‘ 20°35.064′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
9 Винорог Рогозна 1224 43⁰07.924‘ 20°38.107′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
10 Чукара Рогозна 1221 43⁰05.649‘ 20°39.024′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
11 Пругавица Рогозна 1191 43⁰08.207‘ 20°39.457′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
12 Церовички запис Рогозна 1189 43⁰03.828‘ 20°33.893′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
13 Змињак Рогозна 1148 43⁰05.131‘ 20°41.475′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
14 Голо брдо Рогозна 1107 42°59.747′ 20°34.039′ 630 1 К.Митровица ЈЗ г.С-К
15 Ковиљак Рогозна 1103 43⁰09.738‘ 20°37.449′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
16 Струмачко брдо Рогозна 1100 42°59.568′ 20°30.502′ 630 1 К.Митровица ЈЗ Срб.
17 Врановићко брдо Рогозна 1096 42°59.226′ 20°32.655′ 630 1 К.Митровица ЈЗ Срб.
18 Велико брдо Рогозна 1086 42°58.532′ 20°33.121′ 630 1 К.Митровица ЈЗ г.С-К
19 Граб Рогозна 1067 43⁰10.507‘ 20°36.652′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
20 Велика Чукара Рогозна 1014 43⁰07.382‘ 20°35.929′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
21 Велики Буковик Рогозна 1005 43⁰12.521‘ 20°39.366′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
22 Бандера Рогозна 974 43⁰05.091‘ 20°32.76′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
23 Велики Дебељак Рогозна 924 43⁰08.249‘ 20°34.492′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
24 Боровик Рогозна 832 43⁰06.540‘ 20°31.801′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.
25 Шутеновачко брдо Рогозна 781 43⁰06.551‘ 20°30.436′ 580 3 нови пазар ЈЗ Срб.

Фотографија 1. – Рогозна мапа

Фотографија 2. – Црни врх 1479 m Рогозна

Фотографија 3. – Црни врх, Рогозна 1479 m са Јелеч града

Фотографија 4. – Црни врх, Рогозна, 1479 m

Фотографија 5. – Јелеч град , Рогозна, 1267 m на врху

Фотографија 6. – Јелеч град , Рогозна, 1267 m

Фотографија 7. – Рогозна 1479 m