Planinarski savez Srbije

Projić

Nalazi se jugozapadno od Priboja, severno od Pljevalja. Planina Javorje je na zapadu, a Ožalj na istoku. Projić i Ožalj razdvaja reka Ljutina (topografska karta VGI 1:25 000 list 577 2 2) koja je između ove dve planine usekla impozantnu kanjonsku dolinu poznatu pod imenom Sutjeska. Od Javorja Projić razdvaja reka Poblačnica, pritoka Lima.

Geološki sastav čine trijaski krečnjaci probijeni efuzivnim andezitima i dacitima. Planina je dobro pošumljena bukovom šumom. Vrhu se može prići iz pravca sela Zabrnjica u dolini Poblačnice. Od Zabrnjice (500 m nv) strmo uzbrdo vodi 5 km dug kolski put prema selu Plašče (1050 m nv) odakle se šumskim vlakama bez markacije može stići na šumom obrasli vrh bez obeležja. Sa obronaka se pruža lep pogled na Javorje i Ožalj.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Projić 1270 43⁰29.087‘ 19°22.298′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
2 Projić 1256 43⁰29.399‘ 19°22.365′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
3 Projić 1231 43⁰29.613‘ 19°23.553′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
4 Projić 1223 43⁰29.177‘ 19°24.231′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
5 Glavica Projić 1133 43⁰27.571‘ 19°21.734′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
6 Čelina Projić 850 43⁰28.344‘ 19°19.045′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.
7 Ljeljenkovača Projić (Priboj Krajčinovići) 1023 43⁰29.058‘ 19°20.78′ 577 2 Pljevlja JZ Srb.

Fotografija 1. – Bandijer, Gradina i Projić mapa

 

Fotografija 2. – Projić

Fotografija 3. – Projic 1256 m

Fotografija 4. – Projic 1270 m

Fotografija 5. -Projić sa Bandijera