Planinarski savez Srbije

Pešter (Sjeničko-pešterska visoravan)

Sjeničko-pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1100-1250 m) u jugozapadnoj Srbiji. Pešter je sa svih strana okružena planinama: Golijom, Javorom, Zlatarom, Jadovnikom, Ozrenom, Giljevom i Žilindarom. Kroz Peštersku visoravan protiču reke Uvac, Vapa, Jablanica i Grabovica. Reke Boroštica, Tuzinjska i Brnjička reka predstavljaju najpoznatije ponornice u našoj zemlji.

Peštersko polje je kraško polje u jugozapadnom delu Srbije na Pešterskoj visoravni. Zahvata površinu od 63 km², sa dužinom od 13, a širinom od 8,5 kilometara. Smešteno je između planina Giljeva, Žilindar, Jarut i Ninaja, pravcem severozapad- jugoistok, na nadmorskoj visini od 1160 metara što ga čini jednim od najviših na Balkanskom poluostrvu. Polje je izgrađeno od krečnjaka, osim krajnjeg južnog dela koje sačinjavaju serpentini. Dno je prekriveno kvartarnim jezerskim i rečnim nanosima.

Pešter je poznat po specifičnoj mikro-klimi, posebno oštroj tokom zimskog perioda. Peštersku visoravan i okolne planine karakterišu šumsko-travni pejzaži, specifični kraški oblici reljefa, izvori hladne vode, svež vazduh, bogatstvo divljači. Planinare na Pešteru mame blagi, zaobljeni vrhovi i vidikovci sa kojih se mogu sagledati neki od najlepših pejzaža u Srbiji. Molitve (1247 m) je vrh sa čijih se padina pruža lep pogled na uklještene meandre Uvca. Osim peške, snagom svojih mišića se po Pešteru se može kretati biciklom, a zimi kada ima snega i turno skijama.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kobilica Pešter 1432 43⁰11.025‘ 20°2.664′ 579 3 sjenica JZ Srb.
2 Vetreno brdo Pešter 1432 43⁰10.668‘ 20°3.509′ 579 3 sjenica JZ Srb.
3 V.Čuker Pešter 1392 43⁰08.324‘ 20°5.346′ 579 3 sjenica JZ Srb.
4 Gračanski krš Pešter 1364 43⁰04.327‘ 20°9.375′ 578 3 sjenica JZ Srb.
5 Ozebac Pešter 1363 43⁰08.174‘ 20°6.237′ 579 3 sjenica JZ Srb.
6 Trojan Pešter 1351 43⁰06.556‘ 20°9.613′ 579 3 sjenica JZ Srb.
7 Biočki Ozebac Pešter 1312 43⁰07.320‘ 20°5.443′ 579 3 sjenica JZ Srb.
8 Borovnjak Pešter 1426 43⁰11.401‘ 20°3.469′ 579 3 sjenica JZ Srb.
9 Čuvilje Pešter (Donje Lopiže) 1121 43⁰19.412‘ 19°59.188′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
10 Gnijevnica Pešter (Donji Pešter) 1152 43⁰07.759‘ 20°20.953′ 579 4 sjenica JZ Srb.
11 Golać Pešter (Donji Pešter) 1053 43⁰06.769‘ 20°21.487′ 579 4 sjenica JZ Srb.
12 Velika Plana Pešter (Donji Pešter) 1127 43⁰07.673‘ 20°21.838′ 579 4 sjenica JZ Srb.
13 Gradina Pešter (Dubinje) 1330 43⁰12.305‘ 20°3.032′ 579 3 sjenica JZ Srb.
14 Crni vrh Pešter (Dubinje) 1301 43⁰13.073‘ 20°6.43′ 579 3 sjenica JZ Srb.
15 Trebinac Pešter (Duga Poljana) 1199 43⁰14.337‘ 20°7.993′ 579 3 sjenica JZ Srb.
16 Hamidovo brdo Pešter (Kijevci) 1347 43⁰11.127‘ 20°4.403′ 579 3 sjenica JZ Srb.
17 Kapić Pešter (Sjenica) 1268 43⁰20.917‘ 20°2.273′ 579 1 sjenica JZ Srb.
18 Babinjača Pešter (Sjenica) 1230 43⁰17.883‘ 19°57.314′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
19 Maljevine Pešter (Sjenica) 1179 43⁰18.340‘ 19°58.512′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
20 Čemernik Pešter (Sjeničko jezero) 1334 43⁰21.975‘ 19°55.49′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
21 Procijelj Pešter (Sjeničko jezero) 1322 43⁰20.610‘ 19°54.032′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
22 Gradina Pešter (Sjeničko jezero) 1306 43⁰25.179‘ 19°57.72′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
23 Turijak Pešter (Sjenica Ušačka pećina) 1300 43⁰19.422‘ 19°55.226′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
24 Kamenita glava Pešter (Sjeničko jezero) 1265 43⁰22.299‘ 19°58.922′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
25 Molitve Pešter (Sjeničko jezero) 1247 43⁰21.650‘ 19°58.119′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
26 Kobilja glava Pešter (Sjeničko jezero) 1237 43⁰24.790‘ 19°54.711′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
27 Šaponjski vrh Pešter (Sjeničko jezero) 1235 43⁰24.436‘ 19°56.118′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
28 Osječenik Pešter (Trešnjevica) 1427 43⁰08.701‘ 19°51.529′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
29 Crnoglav Pešter (Trešnjevica) 1317 43⁰07.388‘ 19°51.229′ 578 4 Prijepolje JZ Srb.
30 Vračevac Pešter (Novi Pazar Sebečevo) 1072 43⁰04.048‘ 20°22.987′ 579 4 sjenica JZ Srb.

Fotografija 1. – Meandri Uvca

Fotografija 2. – Molitva 1247 m