Planinarski savez Srbije

Leskovac (Ljeskovac)

Prostire se do Lima na zapadu, Kratovske reke na jugu i Uvca na severoistoku. Ljeskovac se najčešće penje iz Priboja.

Od Rabrenovog brda 847 m do Orajevice 1164 m na jedinstevnom vencu ističu se Crni vrh 1186 m i Leskovac ili Ljeskovac 1188 m. To je posebna planina sa potrebnom prominencijom. Od višeg Banjskog brda odvaja ga prevoj na visini od 987 m. Prema tome prominencija iznosi bezmalo 300 metara što nas navodi na zaključak da su Leskovac i Banjsko brdo posebne planine.

 

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Leskovac Leskovac 1188 43⁰35.266‘ 19°35.822′ 528 3 Užice JZ Srb.
2 Crni vrh Leskovac 1186 43⁰35.467‘ 19°34.2′ 528 3 Užice JZ Srb.
3 Orajevica Leskovac 1164 43⁰32.415‘ 19°41.371′ 528 3 Užice JZ Srb.
4 Rudina Leskovac 1156 43⁰34.429‘ 19°36.661′ 528 3 Užice JZ Srb.
5 Crni vrh Leskovac 1154 43⁰35.923‘ 19°33.839′ 528 3 Užice JZ Srb.
6 Čuver Leskovac 1143 43⁰32.690‘ 19°40.275′ 528 3 Užice JZ Srb.
7 Ljuljaška Leskovac 1066 43⁰34.351‘ 19°37.872′ 528 3 Užice JZ Srb.
8 Visovi Leskovac 1065 43⁰33.994‘ 19°40.118′ 528 3 Užice JZ Srb.
9 Čuver Leskovac 1060 43⁰35.188‘ 19°36.816′ 528 3 Užice JZ Srb.
10 Kožalj Leskovac 1049 43⁰34.664‘ 19°40.832′ 528 3 Užice JZ Srb.
11 Drinčino brdo Leskovac 1027 43⁰34.365‘ 19°38.728′ 528 3 Užice JZ Srb.
12 Rabrenovo brdo Leskovac 847 43⁰36.287‘ 19°31.345′ 528 3 Užice JZ Srb.

Fotografija 1. – Leskovac (Ljeskovac) mapa

Fotografija 2. – Leskovac 1188m

Fotografija 3. – Leskovac 1188 m 2, pogled ka Banjskom brdu

Fotografija 4. – Oštrik sa Leskovca

Fotografija 5. – Leskovac 1188 m

Fotografija 6. – Crni vrh pribojski

Fotografija 7. – Crni vrh pribojski