Planinarski savez Srbije

Krstača (Pešter)

Krstača se nalazi na granici Srbije i Crne Gore zapadno od Tutina u ataru sela Đerekare, na granici sa Crnom Gorom. Na severu je Pešter, na severoistoku se vezuje za planinu Hum, na severozapadu je planina Žilindar. Krstača (1756 m) je najviši vrh oboda Pešterske visoravni, grupe planina koju nazivamo i zlatarsko-pešterska grupa među kojima se ističu Zlatar, Jadovnik, Ozren, Giljeva, Žilindar i Jarut.

Geološki sastav čine trijaski krečnjaci sa rožnacima i dolomiti.

Nadmorska visina kod džamije u selu Đerekare je oko 1200 m. Prilikom uspona na vrh najvećim delom puta prolazi se kroz četinarsku šumu. Uspon traje nepuna tri sata, markacije nema, ali orijentacija nije zahtevna. Do blizine vrha vodi kolski put pogodan za terenska vozila. Vrh je obeležen i opremljen zahvaljujući planinarima iz Tutina.

Vranajča i Krstača zbog prominencije čine planinsku celinu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Krstača Krstača (Pešter) 1756 42°57.817′ 20°7.301′ 629 1 Peć JZ gr.S-CG
2 Gradina Krstača (Pešter) 1691 42°58.747′ 20°8.252′ 629 1 Peć JZ gr.S-CG
3 Stari krst Krstača (Pešter) 1597 42°59.687′ 20°6.69′ 629 1 Peć JZ Srb.
4 Šuplji kamen Krstača (Pešter) 1586 42°59.088′ 20°5.894′ 629 1 Peć JZ gr.S-CG
5 Jelak (Đerekarska Homra) Krstača (Pešter) 1538 43⁰00.006‘ 20°10.176′ 579 3 sjenica JZ Srb.
6 Ozren Krstača (Pešter) 1518 42°59.924′ 20°4.143′ 629 1 Peć JZ gr.S-CG
7 Kuljarski vrh Krstača (Moravac) 1492 43⁰00.670‘ 20°5.596′ 579 3 sjenica JZ Srb.
8 Đurđevica Krstača (Pešter) 1468 43⁰00.414‘ 20°7.533′ 579 3 sjenica JZ Srb.
9 Zekavica Krstača (Pešter) 1439 42°59.653′ 20°11.324′ 629 1 Peć JZ Srb.
10 Stračijevac Krstača (Pešter) 1429 43⁰00.674‘ 20°10.617′ 579 3 sjenica JZ Srb.

Fotografija 1. – Krstača mapa

Fotografija 2. – Pešter 4 sa Krstače

Fotografija 3. – Krstača 1756 m

Fotografija 4. – Krstača 1756 m

Fotografija 5. – Krstača 1756 m

Fotografija 6. – Krstača 1756 m

Fotografija 7. – Krstača 1756 m

Fotografija 8. – Krstača 1756 m

Fotografija 9. – Krstača

Fotografija 10. – Krstača