Planinarski savez Srbije

Krstac

Niska planina dinarskog pravca prostiranja između Kravarićke reke (pritoka Golijske Moravice) na jugozapadu i reke Bjelice (Guča) na severoistoku. Nalazi se jugoistočno od Požege. Severoistočno je Dragačevo, a jugozapadno je planina Golubac. Najviši vrh, ali i najveći deo planine izgrađen je od paleozojskih sericitskih škriljaca.

Najbolji pristup vrhu je od sela Turica koje se nalazi na drumu Guča-Lučani. Vrh je obrastao šumom i nije dobar vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Lis Krstac 699 43⁰47.642‘ 20°11.615′ 529 1 Čačak JZ Srb.
2 Crna stena Krstac 631 43⁰48.998‘ 20°9.161′ 529 1 Čačak JZ Srb.
3 Bjeloševac Krstac 629 43⁰50.393‘ 20°7.428′ 529 1 Čačak JZ Srb.

Fotografija 1. – Golubac i Krstac mapa

Fotografija 2. – Krstac

Fotografija 3. – Krtstac sa Jelice

Fotografija 4. – Lis 699 m Krstac

Fotografija 5. – Pogled sa obronaka Lisa (Krstac) prema N. Vidi se greben Krstaca, iza njega Loret, a desno Orovica