Planinarski savez Srbije

Komaran, Polimlje

Komaran je predeo koji se morfološki može klasifikovati kao visoravan. Deo je Polimlja i prostire se zapadno od Brodareva, jugoistočno od Kamene gore duž granice sa Crnom Gorom.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Tripkovina Komaran 1312 43⁰10.638‘ 19°40.877′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
2 Igrališta Komaran 1293 43⁰11.883‘ 19°38.152′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
3 Bodenište Komaran 1290 43⁰12.210‘ 19°38.219′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
4 Ravni jasen Komaran 1270 43⁰12.318‘ 19°44.29′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
5 Crni vrh Komaran 1129 43⁰12.910‘ 19°39.563′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
6 Hrtovi Komaran 1125 43⁰12.841‘ 19°44.544′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
7 Aničina kosa Komaran 1084 43⁰11.107‘ 19°42.198′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.

Fotografija 1. – Ravni jasen 1270 m Komaran

Fotografija 2. – Ravni jasen 1270 m Komaran