Planinarski savez Srbije

Kitonja, Oštrik i Tikva

Starovlaške planine Kitonja, Oštrik i Tikva se prostiru severozapadno od Nove Varoši, južno od Zlatibora. Od Zlatara na jugu odvaja ga reka Bistrica, a na zapadu se nalazi Pobijenik. Na severu su Kratovska i Rutoška reka.

Veliki oštrik, Kitonja i Tikva čine celinu, prominencija je mala i ove tri planine čine prominentnu grupu.

Vrh Tikve nazivaju i Perića šanac. Zaista se na vrhu nalaze uočljivi ostatci starog vojničkog šanca. Od Nove Varoši do vrha ima oko 3,5 km prvo asfaltom, a zatim kolskim putem tako da se do vrha može doći terenskim vozilom. Zapravo, do vrha se može doći na više sličnih načina, iz više pravaca. Vrh je blago zaobljen i nije pod šumom, ali zbog okolne šume sa njega se dobro vidi samo Zlatar. Pa i to je dovoljno za lep pogled

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kitonja 1342 43⁰ 29.509‘ 19°42.706′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
2 Borić Kitonja 1310 43⁰ 29.724‘ 19°42.348′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
3 Previja Kitonja 1276 43⁰ 29.192‘ 19°43.096′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
4 Veliki Oštrik Kitonja 1283 43⁰30.183‘ 19°39.364′ 528 3 Užice JZ Srb.
5 Vijenac Kitonja 1087 43⁰31.134‘ 19°38.607′ 528 3 Užice JZ Srb.
6 Vrh Kitonja 819 43⁰30.858‘ 19°36.203′ 528 3 Užice JZ Srb.
1 Tikva Tikva 1343 43⁰28.566‘ 19°48.043′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
2 Bandera Tikva 1332 43⁰28.290‘ 19°47.264′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
3 Kozomor Tikva 1290 43⁰28.967‘ 19°45.408′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
4 Crni vrh Tikva 1264 43⁰29.672‘ 19°45.95′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
5 Kamenica Tikva 1262 43⁰29.339‘ 19°48.207′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
6 Šaponjića šanac Tikva 1262 43⁰28.406‘ 19°49.136′ 578 2 prijepolje JZ Srb.
4 Bojčina glava Tikva 1258 43⁰ 29.328‘ 19°44.054′ 578 1 prijepolje JZ Srb.

Fotografija 1. – Kitonja, Oštrik i Tikva mapa

Fotografija 2. –  Levo Bič, desno Banjska stena sa Oštrika

Fotografija 3. – Oštrik 1283 m

Fotografija 4. – Oštrik 1283 m

Fotografija 5. – Oštrik 1283 m

Fotografija 6. – Pogled ka reci Lim

Fotografija 7. – Stene Oštrika 1283 m

Fotografija 8. – Veliki oštrik 1283 Stari Vlah

Fotografija 9. – Tikva

Fotografija 10. – Tikva