Planinarski savez Srbije

Kamena gora

 

Na jugozapadu Srbije, na levoj obali Lima, duž granice sa Crnom Gorom nalazi se planina i krečnjačka površ Kamena gora. Najviši vrh Ravna gora 1496 m je najviši planinski vrh u Srbiji jugozapadno od Lima. Iako je zbog krečnjačkog sastava siromašna vodom, u njenom podnožju ipak izvire više levih pritoka Lima. Preko Lima, u pravcu severoistoka nalazi se planina Jadovnik. Severno od Kamene gore su travne i šumovite visoravni Jabuka i Babine. Izgrađena je od trijaskih krečnjaka sa probojima andezita i dacita.

Viši delovi površi su obrasli lepom četinarskom šumom kroz koju je trasirana planinarska staza koja povezuje selo Kamenu Goru i Jabuku. Staza prolazi grebenom, ali ne i preko najvišeg vrha do kojega nema markacije. Do njega se dolazi samo ako se vlada veštinama orijentacije po nepoznatom terenu. Pošto je obrastao gustom šumom nije dobar vidikovac te je i retko posećen. Od sela Kamena Gora (1270 m) do vrha ima nešto više od 5 kilometara bez značajne visinske razlike zbog čega uspon na vrh možemo smatrati za prijatnu šetnju. Slično rastojanje i uslovi nas čekaju ukoliko se za uspon opredelimo iz Jabuke, na drumu Prijepolje-Pljevlja.

Staza koja do Ravne gore (kota 1496 m) vodi od sela Kamena Gora prelazi na trećem kilometru preko zaobljenog vrha koji na raspoloživim kartama nije obeležen kotom. Na karti VGI okružen je izohipsom od 1490 metara. Ručni GPS pokazuje da je po visini vrlo blizu visini Ravne gore. Google Earth pokazuje visinu od 1494 m. Severno od vrha na karti VGI upisan je toponim Debela strana. Na Mapy.cz.tourist vrh (zatvorena izohipsa 1490 m) se nalazi 300 metara severozapadno (odnosu na kartu VGI), ni na toj karti ne piše nadmorska visina vrha. Dakle, ovaj vrh je po visini verovatno drugi (a možda čak i prvi) vrh Kamene gore.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Ravna gora Kamena gora 1496 43⁰ 18.672‘ 19°32.168′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
2 (Debela strana) Kamena gora 1494 43⁰ 18.108‘ 19°32.662′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
3 Kamena gora 1482 43⁰17.560‘ 19°32.732′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
4 Crni vrh Kamena gora 1481 43⁰14.885‘ 19°34.047′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
5 Jezerina Kamena gora 1479 43⁰ 15.106‘ 19°34.092′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
6 Golo brdo Kamena gora 1447 43⁰14.733‘ 19°34.891′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
7 Goli vrh Kamena gora 1435 43⁰15.225‘ 19°33.342′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
8 Metaljka Kamena gora 1422 43⁰ 17.191‘ 19°32.22′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
9 Kamena gora 1420 43⁰ 16.281‘ 19°32.015′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
10 Pribojna Kamena gora 1359 43⁰ 16.356‘ 19°33.636′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
11 (Petnja) Kamena gora 1297 43⁰14.437‘ 19°38.023′ 578 3 Prijepolje JZ Srb.
12 Zečija glava Kamena gora 1272 43⁰ 15.173‘ 19°37.982′ 578 1 prijepolje JZ Srb.
13 Neščenica Kamena gora 1159 43⁰ 16.145‘ 19°40.728′ 578 1 prijepolje JZ Srb.

Fotografija 1. – Kamena gora mapa

Fotografija 2. – Ravna gora 1496 m Kamena gora 

Fotografija 3. – Kamena gora

Fotografija 4. – Kamena gora

Fotografija 5. – Kamena gora