Planinarski savez Srbije

Jelica

Planina Jelica predstavlja prirodnu granicu između Dragačeva i čačanske kotline. Dobro je pošumljena, pripada dinarskom sistemu planina i pruža se u pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 30 km. U pravcu severozapada na nju se nastavlja Ovčar, u pravcu jugoistoka se nalazi Troglav. Najviši vrh je Crna stena (929 m), Verinje (874 m), Gradina sa poznatim arheološkim nalazištem (849 m), Rajački vis (818 m) i Stjenik (789 m). Najviši vrh izgrađen je od tamnog efuzivnog dijabaza. Masivni trijaski krečnjaci prisutni su u predelu Stjenika, krednih krečnjaka ima na više mesta, serpentini se prema istoku često javljaju, mnoge druge stene uzimaju učešće u građi ove geološki raznovrsne planine. Jugoistočni deo Jelice zastupljen je u okolini Kraljeva vrhom Jastrebar (796 m), izgrađenim pretežno od serpentina i najvećim delom je pošumljen.

Do Crne stene (929 m) može se stići na više načina. Od strane Čačka može se asfaltom prići do crkve Svetog apostola Petra u Grabu. Odatle se dobrim grebenskim kolskim putem prateći markaciju do vrha stiže posle 7,4 km. Vrh je u šumi, obeležen je natpisom na stablu. Vidikovac se nalazi odmah kraj vrha i sa njega se pruža lep pogled na okolinu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Crna stena Jelica 929 43⁰47.562‘ 20°21.611′ 529 2 Čačak JZ Srb.
2 Neboš Jelica 894 43⁰49.127‘ 20°20.394′ 529 2 Čačak JZ Srb.
3 Vetrinje Jelica 869 43⁰49.261‘ 20°19.343′ 529 2 Čačak JZ Srb.
4 Gradina Jelica 846 43⁰49.780‘ 20°18.657′ 529 2 Čačak JZ Srb.
5 Stjenik Jelica 825 43⁰49.146‘ 20°21.205′ 529 2 Čačak JZ Srb.
6 Jelica 822 43⁰46.545‘ 20°23.066′ 529 2 Čačak JZ Srb.
7 Rajački vis Jelica 819 43⁰47.039‘ 20°23.579′ 529 2 Čačak JZ Srb.
8 Crna stena Jelica 811 43⁰48.063‘ 20°21.996′ 529 2 Čačak JZ Srb.
9 Stjenik Jelica 805 43⁰49.114‘ 20°21.563′ 529 2 Čačak JZ Srb.
10 Jastrebar Jelica 796 43⁰43.301‘ 20°26.431′ 529 4 Čačak JZ Srb.
11 Šibonjsko brdo Jelica 743 43⁰45.834‘ 20°24.192′ 529 2 Čačak JZ Srb.
12 Rujevna Jelica 636 43⁰45.400‘ 20°25.873′ 529 2 Čačak JZ Srb.
13 Ridna kosa Jelica 618 43⁰50.713‘ 20°18.542′ 529 2 Čačak JZ Srb.

Fotografija 1. – Jelica mapa

Fotografija 2. –  Gradina 846 Jelica

Fotografija 3. –  Gradina 846 Jelica

Fotografija 4. – Crna stena 929m Jelica

Fotografija 5. – Crna stena 929m Jelica

Fotografija 6. – Sa Gradine (Jelica) prema Vetrinju 869 m